Sökning: "Bildkomposition"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Bildkomposition.

 1. 1. Visuella linjer i Parasite (2019) : En form- och semiotisk analys

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Sara Davidsson; [2023]
  Nyckelord :Parasite; Bong Joon-Ho; Capital; Pierre Bourdieu; Semiotics; Mise-en-scène; composition; visual lines; Parasite; Bong Joon-Ho; Kapital; Pierre Bourdieu; Semiotik; Mise-en-scène; bildkompositon; visuella linjer;

  Sammanfattning : I den här undersökningen studeras hur visuella linjer används i den sydkoreanska filmen Parasite (2019) och hur dessa tillsammans med filmens mise-en-scène och bildkomposition bidrar till att förstärka de sociala teman som finns. Detta görs genom en semiotisk- och formanalys med hjälp av filmvetenskapliga begrepp. LÄS MER

 2. 2. Förståelsen mellan pixlarna : En studie om sinnesstämningar i visualiseringar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Olivia Landi; Alfred Jennfors; [2023]
  Nyckelord :Architecture; visualisation; communication; visualisations; moods; colour; rendering; phenomenology; architectural experience; colour theory; image composition.; Arkitektur; visualisering; kommunikation; visualiseringar; sinnesstämningar; färg; rendering; fenomenologi; arkitekturupplevelse; färglära; bildkomposition;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur olika element i visualiseringsbilder kan justeras för att bättre vägleda kunden vid köp av nyproducerade lägenheter. I dagsläget finns bristande förståelse för hur sinnesstämningar kan användas för att skapa visualiseringar bättre anpassade för ändamålet. LÄS MER

 3. 3. Inramad isolering : En kvalitativ studie av den dokumentärt skildrade isoleringens rytmiska resa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Julia Wickström; [2023]
  Nyckelord :Rytm; bildkomposition; dokumentärfilm; inramning; filmklippning; klippningsprocess; kinestetisk empati; isolering; visuella grepp;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur ett material som produceras kan tänkas speglas i upplevelsen av den bakomliggande filmklippningsprocessens rytm och arbetsmiljön inom vilket den tar form. Materialet som studeras utgörs av dokumentärfilmerna Almost There (2016), The Raft (2018) och Corona Film Club (2021), inom vilka den isolerade individen, det isolerade kollektivet, samt vad som kan ses som en kombination, skildras. LÄS MER

 4. 4. Att stimulera känsloupplevelser : Multimodalitet i Lone Scherfigs One Day

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Dominika Machalska; [2022]
  Nyckelord :semiotiska resurser; visuellt berättande; multimodalitet; känsloupplevelser; bildutsnitt; kameraperspektiv; bildkomposition; ljus och färger;

  Sammanfattning : Att publiken upplever olika känslor är betydelsefullt för filmers framgång, därför är det viktigt hur de olika filmiska uttrycksmedlen används och samarbetar med varandra för att väcka en viss känsla hos publiken. Syftet med den här studien är att undersöka hur scener kan gestaltas för att stimulera åskådarnas känsloupplevelser. LÄS MER

 5. 5. Traditionell bildkomposition i interaktiva 3D-spelmiljöer : En tydligare vägledning än intuition?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Eli Renström; [2022]
  Nyckelord :Bildkomposition; spelmiljöer; 3D-grafik; visuell perception;

  Sammanfattning : Traditionell bildkomposition har inom forskningen stort fokus på fotografi och måleri. Där dessa områden är statisk 2D utforskar detta arbete bildkompositionen i interaktiv 3D-spelmiljö för att undersöka hur spelare upplever det är att orientera sig i miljöer uppbyggda både efter beprövade bildkompositionsteorier och miljöer uppbyggda efter intuition av gäster utan förkunskap. LÄS MER