Sökning: "Bildlektioner"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Bildlektioner.

 1. 1. Är bild ett flickämne? : En undersökning om vilka faktorer som kan påverka elevers syn på bildämnet

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB); Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Henrik Frank; Peter Stjärneborn; [2019]
  Nyckelord :Genus; bildämnet; ämneskonception; elevers syn på bildämnet; material och teknik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka elevers syn på bildämnets plats och betydelse i skolan samt vilka faktorer som kan påverka detta. Ytterligare ett syfte är att undersöka om synen på ämnet skiljer sig mellan pojkar och flickor, därför genomförs studien ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. ”För att fiskar brukar ju ha en mun” : En studie med elever om deras syn på skapande inom bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Daniel Olsson; [2018]
  Nyckelord :bildskapande i skolan; elevbilder; bildelicitering; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I denna studie ligger fokus på vad intervjuade elever berättar om sitt bildskapande. 35 elever, 9 år gamla, från en grundskola i Uppsala kommun har medverkat. På skolan har tre bildlektioner ägt rum. LÄS MER

 3. 3. Out of Place : Resistance, Creativity and Play in Visual Studies Lessons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Mostyn de Beer; [2018]
  Nyckelord :play; imagination; resistance; digital; media; documentation; queer; hybrid; liminal; transgression; transformation; creativity; passing; power; game; gamification;

  Sammanfattning : Both the Visual Studies classroom, and the subject of Visual Studies itself, may open possibilities for solving problems in creative, challenging ways, that in other contexts might be regarded as disruptive. My study deals with transgressive behaviour in Visual Studies lessons, and how such behaviour is understood and received by teachers. LÄS MER

 4. 4. Skapa eller inspirera : -Hur digitala verktyg i bildämnet används under tre bildlektioner på en högstadieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linus Johansson; Jennifer Olsen; [2018]
  Nyckelord :Bild; bildlärare; digitala verktyg; digitalisering; didaktiska triangeln; visuella metoder; skola;

  Sammanfattning : Detta är en fallstudie med syftet att studera hur digitala verktyg används vid bildlektioner. För att kunna besvara detta har vi observerat tre bildlektioner på samma skola i södra Sverige. LÄS MER

 5. 5. BILD & FORMGIVNING : HUR EN HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE INRIKTNING BESKRIVS 2015

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Annamaria Forsberg; [2015]
  Nyckelord :Bild och formgivning; estetiska programmet; status; GY11; kunskapssyn; teori och praktik; bild; kritisk diskursanalys; identitet; estetik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka synen på den högskoleförberedande utbildningen Bild och formgivning hos skolledning och elever - hur inriktningen beskrivs med fokus på status och framtidsmöjligheter för eleverna. GY11 medförde att estetiska färdigheter nedvärderades inom gymnasieskolan och i uppsatsen beskrivs hur kunskapssynen på teori kontra praktik ger avtryck både inom skolan och i världen utanför. LÄS MER