Sökning: "Bildpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade ordet Bildpedagogik.

 1. 1. Kreativum : En fallstudie av bildsalen på Färjestadens högstadium

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Liv Fogelström; [2022]
  Nyckelord :bildsal; lärmiljö; bildundervisning; bildpedagogik;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att undersöka vilka tankar och idéer som ligger till grund förutformandet av en nybyggd bildsal samt hur den fungerar i praktiken. Syftet är vidareatt ge en sammanställning och en utvärdering av den nya bildsalen som förhoppningsviskan bidra med kunskap och erfarenheter inför framtida skolbyggen och renoveringar. LÄS MER

 2. 2. Ungdomskulturens betydelse för identitetsskapandet i bildämnet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Noha Kabis; [2022]
  Nyckelord :Ungdomskultur; sociala medier; identitetsskapande; bildpedagogik;

  Sammanfattning : I studien presenteras en studie om ungdomskultur och dess betydelse, samt sociala medier och kommunikation på internet  där bildämnet och identitetsskapande är kopplat till detta.  I den här studien besvaras följande frågeställningar: Vilka sociala medier används och hur ser ungdomar på sin användning av dessa, samt om hur sociala medier har en plats i bildämnet? Vilka influenser i form av förebilder och fenomen väljer ungdomarna på sociala medier? Vilken betydelse anser ungdomarna att dessa influenser har för sitt eget identitetsskapande inom bildämnet? För att kunna besvara frågeställningarna och syftet gjordes en intervjustudie på två olika skolor vid två olika tillfällen. LÄS MER

 3. 3. Inte jag, men andra kanske... : En undersökning om läromedel och likvärdighet i bildämnet årskurs 7-9

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Erika Nordquist; [2022]
  Nyckelord :läromedel i bild; likvärdighet i bild; bildpedagogik; bild i årskurs 7–9; bildlärare; bild i grundskolan.;

  Sammanfattning : This essay aims to examine the themes of teaching aids and equivalence as related to the subject Art in Swedish primary school years 7-9. Four art teachers were interviewed in a semi-structured form with questions formulated based on the aim as well as the background. LÄS MER

 4. 4. Inte jag, men andra kanske… : En undersökning om läromedel och likvärdighet i bildämnet årskurs 7-9

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Svensson Sara; [2022]
  Nyckelord :läromedel i bild; likvärdighet i bild; bildpedagogik; bild i årskurs 7–9; bildlärare; bild i grundskolan.;

  Sammanfattning : Abstrakt  This essay aims to examine the themes of teaching aids and equivalence as related to the subject Art in Swedish primary school years 7-9. Four art teachers were interviewed in a semi-structured form with questions formulated based on the aim as well as the background. LÄS MER

 5. 5. Bildämnet ur ett interkulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Donya Anad; Sherin Alabtah; [2022]
  Nyckelord :Intercultural; cross-culture; multicultural; visual arts education; Interkulturellt; mångkulturella; bildundervisning; bildpedagogik.;

  Sammanfattning : We live in an increasingly globalized world where mutual dependencies are clearly visible, especially in the lives of children and young people. Therefore, schools must prepare students for a life in which society houses multiple cultural diversity, give them global education, and create conditions for sustainable internationalization. LÄS MER