Sökning: "Bildung"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Bildung.

 1. 1. Generationen som inte vill läsa — en modern myt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lynn Balheden; [2020-09-28]
  Nyckelord :Läsning; litteraturläsning; litteraturundervisning; läsundervisning; litteraturdidaktik; svenskämnet; högstadiet; läsmotivation; läslust; läsupplevelse; lästeorier; Self-determination Theory; SDT; Bildung; bildning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att utforska och beskriva högstadieelevers uppfattningar om läsning inom ramen för svenskämnet samt vilka faktorer som påverkar elevers läsmotivation. Tidigare forskning visar att ungas läsande minskar i rask takt och att allt fler av dem endast läser om de måste. LÄS MER

 2. 2. "It's the Englishness" : Bildung and Personality Forming as Postcolonial Criticism in Tsitsi Dangarembga’s Nervous Conditions

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Johan Nyoni Triyono; [2020]
  Nyckelord :Tsitsi Dangarembga; Nervous Conditions; Frantz Fanon; Homi K. Bhabha; Colonialism; Postcolonialism; The mirror stage; The master and slave dialectic; Identity formation; Zimbabwe; Rhodesia;

  Sammanfattning : Through a close reading of Tsitsi Dangarembga’s Nervous Conditions, this essay shows the key links between the novel and Frantz Fanon’s major works. In addition to providing a deeper understanding of Dangarembga’s narrative as a whole, it takes into particular consideration the em­bedded criticism of colonialism in the text. LÄS MER

 3. 3. Bibliotek för alla? : En kvalitativ innehållsanalys av Demokratins skattkammare utifrån ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Lo Bergquist; Malin Svensson; [2020]
  Nyckelord :vocational awe; intersectionality; intersectional theory; national strategy for libraries; The Treasure Trove of Democracy; democracy; library act; inclusion; neutrality; bildung; public library; intersektionalitet; intersektionell teori; nationell biblioteksstrategi; Demokratins skattkammare; demokrati; bibliotekslagstiftning; inkludering; neutralitet; bildning; folkbibliotek;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor’s thesis is to examine the libraries' view of their own role and its relation to democracy, to identify any obstacles to the library's mission on being an inclusive public space. We do this through a qualitative content analysis, based on intersectional theory, on the proposal for a National Strategy for Libraries, The Treasure Trove of Democracy. LÄS MER

 4. 4. ”liksom Cato om Cartagos murar”: Erfarenhet och förväntan i Samfundet I.I: Judiska Intresset 1841–1875

  Magister-uppsats,

  Författare :Jens Carlesson; [2019-06-24]
  Nyckelord :Emancipation; Bildung; liberalism; liberalization; secularization; Swedish-Jewish; Jewish history in Sweden; Court Jews; the concept “Jew”; Mosaisk trosbekännare; Mosaic faith; reform-judaism; Stockholm; Gothenburg;

  Sammanfattning : This thesis examines the secret Samfundet I.I: Judiska Intresset (Society I.I: the Jewish Cause) which was founded in 1841 in Stockholm and opened a chapter in Gothenburg the same year. Its goal was to fight for emancipation and against anti-Judaism. LÄS MER

 5. 5. Musik- och kulturskolornas ideologi ur ett bildningsperspektiv

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Håkan Sandh; [2019]
  Nyckelord :Music; music school; drama; visual art; dance; School of Arts; history; ideology; bildung; Musik; musikhistoria; musikskola; kulturskola; historia; ideologi; bildning;

  Sammanfattning : In the years around 1950 the first Music Schools – organized by the municipalities – started in Sweden. They were a result of local initiatives. They were not a part of the national school system. Instead their focus was on creating opportunities for children to learn to play an instrument in their spare time. LÄS MER