Sökning: "Bildung"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Bildung.

 1. 1. Teknikämnet i grundskolan : en studie av Problemrepresentationer i teknikämnet reflekterat mot ett bildningsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Peder Strömqvist; [2021]
  Nyckelord :Bacchi; bildning; innehållsanalys; kategorial bildning; Klafki; kursplan; problemrepresentation; teknikämnet.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Teknikämnet är ett ungt ämne som söker sin roll i skolan och följsamhet till det teknikintensiva samhällets utveckling. Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om hur teknikämnet i grundskolans senare årskurser motiveras och konstrueras i kursplanen. LÄS MER

 2. 2. Generationen som inte vill läsa — en modern myt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lynn Balheden; [2020-09-28]
  Nyckelord :Läsning; litteraturläsning; litteraturundervisning; läsundervisning; litteraturdidaktik; svenskämnet; högstadiet; läsmotivation; läslust; läsupplevelse; lästeorier; Self-determination Theory; SDT; Bildung; bildning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att utforska och beskriva högstadieelevers uppfattningar om läsning inom ramen för svenskämnet samt vilka faktorer som påverkar elevers läsmotivation. Tidigare forskning visar att ungas läsande minskar i rask takt och att allt fler av dem endast läser om de måste. LÄS MER

 3. 3. "It's the Englishness" : Bildung and Personality Forming as Postcolonial Criticism in Tsitsi Dangarembga’s Nervous Conditions

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Johan Nyoni Triyono; [2020]
  Nyckelord :Tsitsi Dangarembga; Nervous Conditions; Frantz Fanon; Homi K. Bhabha; Colonialism; Postcolonialism; The mirror stage; The master and slave dialectic; Identity formation; Zimbabwe; Rhodesia;

  Sammanfattning : Through a close reading of Tsitsi Dangarembga’s Nervous Conditions, this essay shows the key links between the novel and Frantz Fanon’s major works. In addition to providing a deeper understanding of Dangarembga’s narrative as a whole, it takes into particular consideration the em­bedded criticism of colonialism in the text. LÄS MER

 4. 4. A Critique of the Learning Brain

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för teoretisk filosofi

  Författare :Joakim Olsson; [2020]
  Nyckelord :Learning Brain; Learning; Cognitivism; Representational Theory of Mind; Computational Theory of Mind; Mentalism; Mind-Brain Identity; Computer Analogy; Scientism; Anthropological Holism; Enactivism; Intentionality; Intentional Action; Phenomenology; Philosophy of Mind; Cognitive Science; Capabilities; Practical Knowledge; Bildung; Wolf Singer; Kurt W. Fischer; Jerry Fodor; Vincent Descombes; Ludwig Wittgenstein; Elizabeth Anscombe; Evan Thompson;

  Sammanfattning : The guiding question for this essay is: who is the learner? The aim is to examine and criticize one answer to this question, sometimes referred to as the theory of the learning brain, which suggests that the explanation of human learning can be reduced to the transmitting and storing of information in the brain’s formal and representational architecture, i.e. LÄS MER

 5. 5. Bibliotek för alla? : En kvalitativ innehållsanalys av Demokratins skattkammare utifrån ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Lo Bergquist; Malin Svensson; [2020]
  Nyckelord :vocational awe; intersectionality; intersectional theory; national strategy for libraries; The Treasure Trove of Democracy; democracy; library act; inclusion; neutrality; bildung; public library; intersektionalitet; intersektionell teori; nationell biblioteksstrategi; Demokratins skattkammare; demokrati; bibliotekslagstiftning; inkludering; neutralitet; bildning; folkbibliotek;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor’s thesis is to examine the libraries' view of their own role and its relation to democracy, to identify any obstacles to the library's mission on being an inclusive public space. We do this through a qualitative content analysis, based on intersectional theory, on the proposal for a National Strategy for Libraries, The Treasure Trove of Democracy. LÄS MER