Sökning: "Bilförsäkringsmarknaden"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Bilförsäkringsmarknaden.

  1. 1. Informationsasymmetri på den svenska bilförsäkringsmarknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Gustav Lundström; Nils Elmfors Shannon; [2021]
    Nyckelord :Moral hazard; Adverse selection; Bilförsäkringsmarknaden; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker informationsasymmetri på den svenska bilförsäkringsmarknaden. Genom att använda kunddata från Länsförsäkringar Upp- sala analyserar studien korrelationen mellan täckning och risk. Två logit- modeller estimerar effekten av att en ökad grad av försäkring leder till större sannolikhet för skadeanmälan. LÄS MER