Sökning: "Bilindustri"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Bilindustri.

 1. 1. Går det förändra en ledarskapskultur? – en mikro-etnografisk fallstudie om ledarskapet bland supervisors hos Volvo Cars, Olofström.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Cecilia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; Etnografi; Fallstudie; Lärande; Organisationsför- ändring; Organisationskultur; Organisationsstruktur; LEAN; Bilindustri; Ledarskapsutbildning; Möteskultur.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien har genomförts hos Volvo Cars, Olofström, som i dagsläget genomgår en omfattande förändring av organisation- ens ledarskap. Syftet är att värdera i vilken grad organisationen kan påverka en förändring av det ledarskap som existerar i dagsläget bland supervisors i organisationen. LÄS MER

 2. 2. Tesla Valve for Hydrogen Decompression: Fluid Dynamic Analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Elias Bäckman; Mathilda Willén; [2019]
  Nyckelord :Decompression; Hydrogen gas; Tesla valve; no-moving parts; CFD; valve-to-valve; 压降;氢气;特斯拉阀;无可动阀芯;计算流体动力学;级间距; Decompression; Hydrogen gas; Tesla valve; No-moving parts; CFD; valve-to-valve;

  Sammanfattning : Människans påverkan på växthuseffekten har under de senaste åren varit en mycket aktuell fråga. Det är många olika faktorer som bidrar till ett negativt avtryck på miljön, där ett stort bidrag kommer från sektorn bilindustri. Majoriteten av dagens bilar drivs på fossila bränslen som genererar skadande utsläpp på miljön. LÄS MER

 3. 3. Styrningens roll vid en strategiförändring : - från eftermarknad till att inkludera serieproduktion

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erika Fristedt; Malin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :change; strategy; management control; control system; strategy change; contingency theory; strategic changes; strategy change; automotive industry; aftermarket; spare-parts; serial production; new car manufacturing; förändring; strategi; styrning; styrsystem; strategiförändring; kontrollsystem; contingency teori; strategiska förändringar; strategibyte; bilindustri; eftermarknad; serieproduktion;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Bilindustrin står i dagsläget mitt i en omstrukturering av marknaden, där ansvar för produktion av detaljer förflyttas från biltillverkarna till underleverantörerna. Med denna omstrukturering följer högre krav på kvalitetsnivå och kostnadspress som underleverantörerna måste förhålla sig till. LÄS MER

 4. 4. Planering och utvecklande av testplattform för tryckpulsation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Jonatan Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Tryckpulsation; testanläggning; test; styrenhet; anläggning; hydraulik; testutförande; proportionalventil; realtidsövervakning; övervakning; datahantering; bilindustri; fordonsindustri; PLC; HMI; programmable logic controller; logic controller; människocentrerad design; human machine interface; användargränssnitt; design användargränssnitt; sensor; ventil;

  Sammanfattning : Autotube är ett företag baserat i Varberg som utvecklar och producerar luft- och vätskelösningar främst inom bilindustrin. På senare tid har biltillverkarna skiftat till högre bränsletryck i bensindrivna förbränningsmotorer vilket har lett till att företagets produktutvecklingsavdelning saknar testutrustning för att utveckla nya produkter vilket i sin tur har lett till att företaget köpt tjänsten från extern leverantör. LÄS MER

 5. 5. Material modeling in Sheet Metal Forming Simulations : Quality comparison between comonly used material models

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Kevin nilsson; [2019]
  Nyckelord :AutoForm; Material model; Biaxial data; Tesnile test; AutoForm; Material modell; Biaxiella data; Dragprov;

  Sammanfattning : In today's automotive industries, many different simulation programs are used to optimize parts before they come into production. This has created a market for complex material models to get the best possible approximation of reality in the simulation environment. LÄS MER