Sökning: "Bilism"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Bilism.

 1. 1. Vägen till offentliga rum. En fallstudie om Barcelonas superkvarter ur ett vistelseperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Jennifer Wiklund; [2021-08-25]
  Nyckelord :Offentligt rum; Vistelseytor; Public room; Living Spaces; Shared Space Street Design; Public Space Index;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study is to investigate the quality of living space in the superblocks in Barcelona. In addition, the study has explored how living spaces can be evaluated.Theory: The study is based on perspectives on public spaces and Shared Space Street Design together with theories on the evaluation of public spaces. LÄS MER

 2. 2. Framtiden som aldrig kom : En analys av 1960-talets generalplanering i Viskafors

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Filip Örn; [2021]
  Nyckelord :Planeringshistoria; Viskafors; Generalplan; Översiktsplanering; 1960-talet.;

  Sammanfattning : Viskafors är en tätort söder om Borås som länge har varit ekonomiskt dominerat av textilindustrin, men under 1970-talet drabbades orten hårt av den ekonomiska strukturomvandlingen från industri till tjänstesektor. Uppsatsen undersöker och analyserar framtidsvisioner och planering i Viskafors genom en innehållsanalys av Viskafors generalplan från 1967. LÄS MER

 3. 3. Fyra modeller för reseavdrag - en internationell utblick

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alicia Holmgren; [2021]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige finns det idag möjlighet för skattskyldiga att göra skatteavdrag för resor till och från arbetet med den verkliga resekostnaden. I Norge får man göra ett färdmedelsneutralt skatteavdrag baserat på sträckan mellan hemmet och arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. BILTRAFIK INOM STADSPLANERING

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sinan Faraj Sulaiman; [2020]
  Nyckelord :Stadsplanering; Bilism; Transportplanering; Helsingborg; Urban planning; Hållbar stad; Bilism och stadsplanering; Helsingborg H ; Mobilitet; Mobility management; Hållbar stad- och stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap och resonera kring biltrafikens potentiella negativa konsekvenser för stadsplaneringen inom flera svenska städer och med Helsingborg som exempel. I denna fallstudie presenteras bilens historia och uppkomst i Sverige och hur planeringen av de svenska städerna och samhället har präglats av biltrafiken. LÄS MER

 5. 5. Minskning av bilism : Karlstad på väg mot en mindre bilberoende stad - utopi eller verklighet?

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Mustafa Mahmodi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER