Sökning: "Bill Gustafsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bill Gustafsson.

 1. 1. Full av skuld? En studie av patologiska rus betydelse i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristian Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :alkoholrus; och straffrätt; komparativ rätt; Allmän rättslära; rättsvetenskap; patologiskt rus; patologiska rus; alkohol; Kristian Gustafsson; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The term pathological intoxication is strange. Originally, the pathological intoxication is a diagnosis that was included in Swedish psychiatry. The diagnosis of pathological intoxication is excluded in the diagnostic system, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV which is used in Swedish psychiatry today. LÄS MER

 2. 2. Mobile Financial Services : Opportunities in Electronic Banking from Wireless Computing Technology

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Anders Gustafsson; Mattias Wramsmyr; Mikaela Claesson; [2005]
  Nyckelord :Electronic commerce; mobile commerce; electronic banking; mobile banking;

  Sammanfattning : Bankindustrin är ett typiskt exempel på en industri som har tjänat otroligt mycket på information- och kommunikationsteknologiapplikationer. Dessa applikationer tar formen av Internet-baserad banktjänst, som inkluderar transaktioner av värdepapper, kontouppgifter, presentation av räkningar och betalningar samt transfereringar mellan konton och individer. LÄS MER