Sökning: "Bill Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Bill Nilsson.

 1. 1. Föräldrars principalansvar – en alltför långtgående reglering?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Föräldrars principalansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En återkommande fråga i svensk skadeståndsrätt har varit vilket ansvar föräldrar ska tillskrivas då deras barn vållar skada. Genom en lagreform år 2010 infördes ett principalansvar, med innebörden att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta skada som barnet orsakar genom brott. LÄS MER

 2. 2. Generation Ys drivkrafter på arbetsplatsen : En studie av intern marknadsföring från ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alexander Bäcklund; Bill Samuelsson; Simon Levander; [2017]
  Nyckelord :Employer branding; Generation Y; Intern marketing; Loyalty; Social Exchange Theory;

  Sammanfattning : Sammanfattning – ”Generation Ys drivkrafter på arbetsplatsen” Datum: 2/6-2017 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Alexander Bäcklund, Bill Samuelsson och Simon Levander Titel: Generation Ys drivkrafter på arbetsplatsen Handledare: Kerstin Nilsson Nyckelord: Employer branding, Generation Y, Intern marketing, Loyalty, Social Exchange Theory. Frågeställning: Vilka incitament är det som påverkar den anställde att stanna på en arbetsplats?Matchar företagets employer branding-arbete med de anställdas motivationsfaktorer? Syfte: Syftet med undersökningen är att förklara de incitament som leder till att medarbetare väljer att stanna inom organisationen och jämföra det med företagets human resource-arbete för att behålla anställda. LÄS MER

 3. 3. The loyalty effect

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomihögskolan; Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Bill; Alexander Jöndell; [2015]
  Nyckelord :Customer loyalty; Net Promoter Score; NPS; American Customer Satisfaction Index; ACSI; Business and Economics;

  Sammanfattning : Authors: Oskar Bill, Alexander Jöndell Supervisors: Carl-Henric Nilsson Associate Professor Lund University ¬ School of Economics and Management Department of Business Administration Charlotta Johansson Associate Professor Lund University ¬ Faculty of Engineering Department of Automatic Control Purpose: The purpose is to predict customer loyalty by utilising big data. This will be done by combining two models: The American Customer Satisfaction Index (ACSI) and the Net Promoter Score (NPS) using the benefits of each model, the cause and effect relationship in ACSI and the simple survey methodology in NPS. LÄS MER

 4. 4. Opposing Ugandan homosexual policies—an activist perspective

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elin Nilsson; [2013]
  Nyckelord :LGBTI-activism; Anti-Homosexuality Bill; and Policy process; Democracy; Networking; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Based on the perspective of LGBTI-activists, the aim of this study was to analyze the policy processes that frame homosexuality in Uganda, as well as to illuminate different powerful stakeholders involved in the debate with power in the policy process. In October 2009, Member of Parliament David Bahati tabled the Anti-homosexuality Bill in Uganda. LÄS MER

 5. 5. Komposition och arrangering för sologitarr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Robin Nilsson; [2013]
  Nyckelord :komposition; arrangering; gitarr; kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta självständiga arbete var att utveckla mina kunskaper inom komposition och arrangering för solospel på gitarr. I studiesyfte har jag undersökt traditionellt solospel för gitarr, så kallad chord melody och hämtat inspiration och idéer från inspelningar av tongivande gitarrister. LÄS MER