Sökning: "Billerud AB"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Billerud AB.

 1. 1. Värdeflödesanalys i processindustri med kontinuerlig tillverkning : Fallstudie på Billerud Korsnäs AB Skärblacka

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/KvalitetsteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/KvalitetsteknikTekniska högskolan

  Författare :Johan Bygdén; Henrik Johansson; [2014]
  Nyckelord : Lean production ; värdeflödesanalys ; processindustrier ;

  Sammanfattning : Lean produktion är en filosofi vars förenklade syfte är att producera mer produkter och samtidigt använda färre resurser genom att eliminera slöseri i systemet. I grunden är det företag som ägnar sig åt stycktillverkningen som anammat tekniker inom lean men på senare tid har denna filosofi spridit sig även till andra branscher. LÄS MER

 2. 2. Vidareutveckling av beräkningsmodell för reduktionsgrader och avkylningseffekter i luftade dammar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Erik Hallén; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar arbetet med att förfina, utveckla och dokumentera en beräkningsmodell för simulering av biologisk nedbrytning och temperaturförhållanden i luftade dammar. En luftad damm är en enkel typ av biologisk rening där mikroorganismernas biologiska nedbrytningen av oganiskt material påskyndas genom att syre tillförs – vanligen med hjälp av ytluftare. LÄS MER

 3. 3. Tillståndsanalys av tvättpress inom pappers- och massaindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Susanne Hellström; Adam Lindberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet som genomförts på uppdrag av Askalon AB belyser svårigheten kring övervakning och därigenom att hitta tidiga lagerfel hos maskiner med låga varvtal. Vid användning av vibrationsanalys som diagnosmetod på lågvarviga maskiner är det svårt att identifiera lagerskador. LÄS MER

 4. 4. Energianalys av tryckluftsystem : så kan Billerud Skärblacka AB spara energi på tryckluft

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Fluid och mekanisk systemteknik; Linköpings universitet/Fluid och mekanisk systemteknik

  Författare :Jörgen Boström; Per Hagäng; [2009]
  Nyckelord :Energi; Pneumatik;

  Sammanfattning : Compressed air is a low efficiency media, and is thus very expensive to produce. This thesis work began by mind mapping how to create savings on the compressed air system at Billerud Skärblacka AB. Certain issues have been chosen for further studies. LÄS MER

 5. 5. Studie samt reglering av luft- och massflöde för en barkpanna

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Ola Åkesson; [2007]
  Nyckelord :Parametriseringsmetoder; Kaskadreglering;

  Sammanfattning : This report treats two assignments that concerns the biofuel furnace at Billerud Skärblacka AB and how these assignments were solved. The assignments were: reducing the number of CO-spikes and tuning the overfire air control loop. LÄS MER