Sökning: "Billie Lurk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Billie Lurk.

  1. 1. Hon som huvudroll : En komparativ studie av Lara Croft, Bayonetta, Emily Kaldwin och Billie Lurk

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

    Författare :Jasmine Kangasniemi; [2019]
    Nyckelord :Video games; performativity; male gaze; Lara Croft; Tomb Raider; Bayonetta; Emily Kaldwin; Billie Lurk; Dishonored 2; Dishonored: Death of the Outsider; Spel; performativitet; manlig blick;

    Sammanfattning : The aim of this essay is to examine how Lara Croft, Bayonetta, Emily Kaldwin and Billie Lurk have been portrayed in their respective games. The questions at issue have examined how these four characters have been portrayed by their appearance on the cover of their games and how they’ve been depicted in gameplay. LÄS MER