Sökning: "Billy Hammerschmidt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Billy Hammerschmidt.

  1. 1. Identifering av idealt flöde hos Husqvarna Group

    M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

    Författare :Martin Lindgren; Billy Hammerschmidt; [2016]
    Nyckelord :Värdeflöde;

    Sammanfattning : .... LÄS MER