Sökning: "Billy Jändel-Holst"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Billy Jändel-Holst.

 1. 1. Administrativa krav i en kreativ process : Arkivariers syn på arkivering och tillgängliggörande av forskningsdata på svenska lärosäten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Billy Jändel-Holst; [2022]
  Nyckelord :Digital Preservation; Data Curation; Public Records; Research Data; Digitalt bevarande; öppna data; e-arkiv; forskningsdata; allmänna handlingar;

  Sammanfattning : Introduction. Previous research has shown that the increasing demands of research data management have proven to be challenging to both researchers and research support. The aim of this thesis is to investigate the process of managing, archiving, and sharing research data and what challenges it faces. LÄS MER

 2. 2. Kagans modala personism - En kritik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Billy Jändel-Holst; [2020]
  Nyckelord :Modal status; potential; modal personism; djurrätt;

  Sammanfattning : Shelly Kagan argumenterar i sin bok How to count animals, more or less (2019) för att vi kan rangordna djur och människor hierarkiskt efter moralisk status. Han hävdar att vi människor har högre moralisk status än alla djur eftersom vi har mer utvecklade kognitiva kapaciteter än djur och det är just de kognitiva kapaciteterna som är relevanta för moralisk status. LÄS MER