Sökning: "Bilmekaniker"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Bilmekaniker.

 1. 1. Prototyp för lokalisering av missljud i mekaniska system i realtid

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Martin Bråhagen; Michael Nilsson; [2017]
  Nyckelord :signalbehandling; prototyp; kontaktmikrofoner; kontrollerade experiment;

  Sammanfattning : Ljud från bilar och maskiner, som inte hör hemma i den normala ljudmiljön, kan vara svåra att lokalisera och tolka av en mängd anledningar. Skulle det visa sig att något är fel och behöver ordnas, blir exempelvis en bilmekaniker tvungen att testa sig fram på traditionella sätt för att hitta ljudkällan och felet. LÄS MER

 2. 2. Synen på kön och kompetens : Kunders uppfattning om på kompetens ikönssegregerade yrken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Linus Nielsen Isho; Prim Patrik; [2016]
  Nyckelord :genus; kunder; konsumenter; kompetens; kön; uppfattningar;

  Sammanfattning : Vår uppsats var av den kvantitativa sorten och undersökningen har genomförts med hjälp av ett experiment, med medkommande enkät. Uppsatsen fokuserar på horisontell könssegregering, med detta menar vi hur olika yrkesbranscher är dominerade av ett kön. LÄS MER

 3. 3. ”Jag är inte kurator, psykolog eller pappa till alla barn, jag är inte bilmekaniker heller” : En studie om idrottslärares yrkesetiska dilemman

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Veronica Björkenstig; [2015]
  Nyckelord :Etik; Dilemma; Idrott- och hälsa; Skola;

  Sammanfattning : AimThe compulsory school attendance in Sweden means that all children are obligated to go to school. This makes great demands on those who work in the school, especially the teachers. Schools are complex units. In school, teachers face all kinds of ethical dilemmas on a daily basis. LÄS MER

 4. 4. Köpcentrum - Ett framtida multikoncept : Varumärkesbyggande med hjälp av sinnen och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sofie Bramford; Jessica Sundström; [2014]
  Nyckelord :shopping centers; sensory marketing; customer experience; brands; e-commerce; city center; multi-concept; competition; köpcentrum; sinnesmarknadsföring; upplevelsebaserad marknadsföring; varumärken; e-handel; cityhandel; multikoncept; konkurrens;

  Sammanfattning : Forskningsfråga:  Vad kan komma att karaktärisera köpcentrum i framtiden? Syfte: Syftet med denna uppsats är att med avseende på såväl nutid som framtid analysera på vilket sätt arbetet inom köpcentrum är inriktat för att stärka varumärket, klargöra sinnenas betydelse för köpcentrum och tydliggöra hur köpcentrum förhåller sig till konkurrensen från olika typer av handelsplatser. Metod: I denna uppsats har en kvalitativ forskningsmetod antagits. LÄS MER

 5. 5. Kassaregisterlagen : Vilka effekter har lagen medfört?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Paul Benjamin; Jonas Carlsson; [2012]
  Nyckelord :kvitto; kontanter; kontantbranschen; restaurangbranschen; Kassaregisterlagen; kassaregister; bokföringsbrott; skattebrott; ekonomisk brottslighet; skatteförfarandelagen; skattebortfall; detaljhandel;

  Sammanfattning : Kontantbranschen utgörs av näringsidkare som genom kontant betalning ellerkortbetalning säljer varor och tjänster, till exempel matvarubutiker, restauranger,kaféer, bilmekaniker, frisörer, torg- och marknadshandel. Kontantbranschen ärdrabbad av en mängd allvarliga problem såsom bokföringsbrott och skattefusk. LÄS MER