Sökning: "Biltema"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Biltema.

 1. 1. BILTEMA : Case study to locate the future Customer DistributionCentre and create a material management to handle ecommerce

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :William Chan; Christoffer Stahrberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Before BILTEMA’s decision-making in investing in e-commerce, many questions have to be answered such as market demand, expansion and other decisions, appropriate for the company’s existing operations and strategies. The importance of selecting warehouse location has the theoretical goal of profit and to support the overall business strategy of the firm. LÄS MER

 2. 2. Nybyggnation för Biltema, Gävle – Uppförande av systemhandlingar samt en ekonomisk jämförelse av stomsystem

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Aksel Arman; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att ta fram exempel på systemhandlingar för ett nytt varuhus för Biltema, Gävle. Detta i två stomutföranden – stål och betong samt även en ekonomisk jämförelse mellan alternativen. Slutligen ska ett av stomalternativen rekommenderas. LÄS MER

 3. 3. Cementstabilisering av Biltemas andra lagerbyggnad i Halmstad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Mani Hadidpour; Eric Mattsson; [2008]
  Nyckelord :Cementstabilisering; stabilisering;

  Sammanfattning : This is a technical report about cement stabilization in general and the stabilizationprocess during the construction of a warehouse in Halmstad, Sweden in particular and iswritten at the section for economy and technology at Halmstad University incollaboration with NCC Anläggning.NCC encountered variations in compression strength in the stabilized material on the firstwarehouse that they constructed for the company Biltema. LÄS MER

 4. 4. Gummistövlar hos IKEA och skolkritor hos Biltema - En kvalitativ studie av detaljhandelns utvidgning av produktutbud och dess band till varumärket

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Johnsson; Desirée Bergman; [2007]
  Nyckelord :varumärke; varumärkesutvidgning; produktutbud; varumärkesurvattning; produktkategori; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på att se till hur företagen resonerar i samband med val av produkter och brand extensions specifikt och hur konsumenterna ser på företagets agerande i det här sammanhanget, med avseende på produkterna. Vi utgår här ifrån problemformuleringen; hur väl överensstämmer företagets avsikt med en brand extension med kundernas syn på denna? Studien bygger på insamling av kvalitativa data genom intervjuer med företags beslutsfattare samt med fokusgrupper av konsumenter. LÄS MER