Sökning: "Bim Jacobsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bim Jacobsson.

 1. 1. "Ett public service för alla" : En kvalitativ studie om hur journalisterna på public service, i Sverige och Norge, upplever utbudet på de samiska språken samt deras möjligheter att leva upp till sändningstillstånden

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Bim Jacobsson; Hannah Fornmark; [2020]
  Nyckelord :semistrukturerade intervjuer; samiska språken; sändningstillstånd; kulturperspektivet; offentlighetsteorin; systemperspektivet.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur journalister som arbetar på NRK Sápmi, SVT Sápmi och SR med inriktning på samiskt utbud upplever sina möjligheter att arbeta utifrån sändningstillstånd. Genom semistrukturerade intervjuer visar uppsatsen att det finns ekonomiska skillnader mellan redaktionerna som påverkar utbudet samt hur journalisterna arbetar med språket. LÄS MER

 2. 2. BIM - Detaljeringsnivåer av byggnadsmodeller : En studie i hur olika detaljeringsnivåer påverkar informationsinnehållet av byggnadsmodeller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonatan Jacobsson; [2016]
  Nyckelord :BIM; Detaljeringsnivåer; Level of detail; LOD; Byggnadsmodeller; BIM-modeller;

  Sammanfattning : BIM, Building Information Modelling, är inget nytt begrepp för byggbranschen och ämnet är välutforskat i teorin. Den praktiska tillämpningen har dock inte nått ut till hela den svenska branschen och lägst implementation finns idag hos förvaltningen. LÄS MER