Sökning: "Bim Kilje"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bim Kilje.

 1. 1. The Conception of Responsibility : Experiences of and Reflections on Male Contraceptive Responsibility in Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Bim Kilje; [2019]
  Nyckelord :contraception; male medical students; male Intern Physicians; male contraceptives; reproduction; responsibility; gender;

  Sammanfattning : This essay examines male contraceptive responsibility in theory and practice, within the framework of experiences of existing contraceptives, as well as views on new contraceptives for men that are being researched.    In today’s Sweden, contraception is largely a female area. LÄS MER

 2. 2. Att tränga in i världen : Subjektsformering i Birgitta Stenbergs Kärlek i Europa

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Bim Kilje; [2016]
  Nyckelord :objektifiering; subjekt; skrivande; identitet; självbiografi; flanös; sexuellt utforskande; våldtäkt; kvinnlig resenär; uppror; kropp; lesbisk; prostitution;

  Sammanfattning : Jag har undersökt Birgitta Stenbergs självbiografiska roman Kärlek i Europa utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Protagonisten Birgitta reser ut i Europa för att bli författare. Parallellt med detta finns en stark önskan om att erövra makten över sin egen person och att bli till som subjekt. LÄS MER