Sökning: "Binär klassificeringsmodell"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Binär klassificeringsmodell.

 1. 1. Early Warning System of Students Failing a Course : A Binary Classification Modelling Approach at Upper Secondary School Level

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Niklas Karlsson; Albin Lundell; [2022]
  Nyckelord :Machine learning; Random Forest; Early Warning System; Drop out; Algorithm; Binary classification model; Upper secondary school; Maskininlärning; Random Forest; Förebyggande Varningssystem; Algoritm; Binär klassificeringsmodell; Gymnasieskola;

  Sammanfattning : Only 70% of the Swedish students graduate from upper secondary school within the given time frame. Earlier research has shown that unfinished degrees disadvantage the individual student, policy makers and society. A first step for preventing dropouts is to indicate students about to fail courses. LÄS MER

 2. 2. Software Issue Time Estimation With Natural Language Processing and Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Hyberg; [2021]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Regression; Classification; Time Estimation; Software Issues; Word2Vec; FastText; Språkteknologi; Regression; Klassificering; Tidsuppskattning; Mjukvaruärenden; Word2Vec; FastText;

  Sammanfattning : Time estimation for software issues is crucial to planning projects. Developers and experts have for many decades tried to estimate time requirements for issues as accurately as possible. The methods that are used today are often time-consuming and complex. LÄS MER

 3. 3. A Machine Learning Approach to the analysis of mortality in patients with cardiovascular diseases

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Juan Miguel Aldamiz Orcajo; [2021]
  Nyckelord :machine learning; supervised learning; graphical models; mortality analysis; cardiovascular diseases.; dödlighetsanalys; hjärt-kärlsjukdomar; maskininlärning; funktionens betydelse; grafiska modeller.;

  Sammanfattning : Cardiovascular diseases (CVDs) are the main cause of mortality worldwide, counting for a third of world demises. Consequently, early detection and underlying factors of these pathologies can play a critical role in successful treatments. Many researchers have applied machine learning (ML) for mortality risk estimation in CVDs. LÄS MER

 4. 4. A Comparative study of cancer detection models using deep learning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Nasra Omar Ali; [2020]
  Nyckelord :Image recognition; Healthcare; Cancer detection; Genomic Sequencing; Deep learning;

  Sammanfattning : Leukemi är en form av cancer som kan vara en dödlig sjukdom. För att rehabilitera och behandla sjukdomen krävs det en korrekt och tidig diagnostisering. För att minska väntetiden för testresultaten har de ordinära metoderna transformerats till automatiserade datorverktyg som kan analyser och diagnostisera symtom. LÄS MER