Sökning: "Binära oppositioner"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Binära oppositioner.

 1. 1. Hud, hets och hälsa - motsägelsefulla narrativ

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Arjumand Carlstein; [2018]
  Nyckelord :socialantropologi; hud; hudvård; rasifiering; hälsa; renhet; feminism; kapital; ritual; liminalitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i den samtida hudvårdstrenden som hyllar hälsosam, naturlig och ”glowy” hy. Baserat på bl a intervjuer genomförda under våren 2018 återger jag unga hudvårdsintresserade och icke-vita kvinnors subjektiva upplevelse av hud/hudvård; på det individuella planet som vardaglig ritual och på det sociala planet som hudvårdskultur på sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Vad ska vi äta? : En etnologisk undersökning om hur mat kategoriseras

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Etnologi

  Författare :Pontus Larsson; [2018]
  Nyckelord :etnologi; mat; matkultur; manligt; kvinnligt; middagsritualer; foodscapes;

  Sammanfattning : Syftet med den här etnologiska uppsatsen är att undersöka hur några män och kvinnor i åldrarna 30 – 36 förklarar och förhåller sig till värderingar och faktorer som de tillskriver mat samt hur de resonerar när de måste förhandla mellan dessa värderingar och faktorer. Undersökningens material bygger på fem semistrukturerade intervjuer som transkriberats i sin helhet genom en helhetsanalys. LÄS MER

 3. 3. Thematic Oppositions in Jane Austen’s Pride and Prejudice

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Silav Sandy; [2017]
  Nyckelord :Pride and Prejudice; oppositions; theme; thematic oppositions; binary oppositions; literature; contrasts; Stolhet och fördom; oppositioner; tema; tematisk; binära oppositioner; litteratur; kontrast; Silav Sandy; Silav; Sandy;

  Sammanfattning : This essay examines anticipation and real outcome structured as two oppositions in Jane Austen’s Pride and Prejudice. These opposites will be analyzed through Austen’s use of literary devices such as “free indirect speech” and irony. LÄS MER

 4. 4. Vad associeras egentligen med begreppet feminism? : En kvantitativ och kvalitativ studie av hur begreppet och identiteten feminism porträtteras i tidningarna Aftonbladet och Nyheter24.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofie Edmark; [2016]
  Nyckelord :Feminism; diskurser; kritisk diskursanalys; kvinna; gestaltningsteorin; dagordningsteorin; binära oppositioner; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Feminism is a concept that stands for equality and it is being lively discussed in both political, private and media spheres. As a concept that is so discussed and that is essential in the fight for equality between men and women, it is essential to study what is connected to it. LÄS MER

 5. 5. Unga kvinnliga filmare – en satsning för framtiden? : En undersökning av regionala talangprojekt som ett verktyg för jämställdhet inom svensk filmpolitik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Amanda Söderberg; [2016]
  Nyckelord :Kvinnor och filmindustrin; jämställdhet; film; Sverige; Svenska Filminstitutet; kulturdepartementet; binära oppositioner; empowerment; det läckande röret;

  Sammanfattning : Svenska Filminstitutet (SFI) tilldelades mellan 2010 och 2015 sammanlagt 7,6 miljoner kronor från kulturdepartementet som ett led i uppdraget att stärka unga kvinnors filmskapande. Den här uppsatsen behandlar fyra regionala satsningar som genomförts av Film i Dalarna (FiD), i samarbete med tre andra regionala filmresurscentrum, som en del av detta uppdrag. LÄS MER