Sökning: "Bin Laden"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Bin Laden.

 1. 1. Den föraktade friheten : En idéhistorisk analys av några politiska värderingar i öst och väst

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ingela Berger; [2022]
  Nyckelord :Bin Laden; Bin Ladin; Mawdudi; Maududi; George W. Bush; Tony Blair; öst; väst; ideologi; värderingar; politiska idéer; religion; politisk islam; islamism; terrorism; liberalism; frihet; lydnad; orientalism; occidentalism; fundamentalism; jihadism; salafi-jihadism;

  Sammanfattning : Tal och texter kan innehålla så mycket; både uppenbara budskap och det som finns mellan raderna. Jag tror att vi kan lära oss mycket genom att ta del av andra människors ord och begrepp. Genom de begrepp vi använder uttrycker vi våra värderingar – det vi ser som bra och dåligt, viktigt och oviktigt. LÄS MER

 2. 2. Understanding charismatic leadership within militant Islamism : a motivational study of Osama Bin Laden and Anwar Al Awlaki

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Isabel Wester; [2016]
  Nyckelord :charismatic leadership; militant Islamism; jihad; self-concept; Anwar Al Awlaki; Osama Bin Laden;

  Sammanfattning : Militant Islamism is a phenomenon that has received significant attention during the lastdecades. Security scholars and policymakers have attempted to cope with the growingconcern of sympathizers willing to carry out terrorist attacks, but until today the need for afurther understanding of circumstances motivating this violence still remains. LÄS MER

 3. 3. Drone strikes and the spread of al-Qaeda : Process tracing from Pakistan to Yemen

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Lovisa Örming; [2014]
  Nyckelord :Al-Qaeda; Drones; Terrorism; Contagion; Pakistan; Yemen; Process tracing;

  Sammanfattning : The use of Unmanned Combat Aerial Vehicles (UCAV) or drones have in recent years become the modus operandi of US counterterrorism strategy to eliminate sought out terrorists.Since the initiation of systematic drone strikes in Pakistan 2004, their use has increased andalso expanded into other countries. LÄS MER

 4. 4. “Dead. He is Dead. God blesses America” : Den Amerikanska pressens gestaltning av kriget mot terrorism kring Usama bin Ladins död

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Carl Adrian; Jonas Holm; [2013]
  Nyckelord :Osama bin Laden; New York Times; New York Daily News; framing; war on terrorism;

  Sammanfattning : Almost 10 years after the attack on World Trade Center Sept. 11 2001, Osama bin Laden was shot and killed on May 2 2011 in Pakistan. LÄS MER

 5. 5. The Killing of Osama bin Laden, Was it Lawful?

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Amanda Elfström; [2012]
  Nyckelord :Target; ICCPR; Use of force; self-defence; anticipatory self-defence; unwilling; unable; Human Right to Life; Arbitrary Deprivation of Life; Jus ad bellum; jus in bello; Distinction; Global War on Terror; GWOT; Extraterritorial Applicability; Direct Participation in Hostilities; Geographical Scope; Armed Conflict; Temporal Scope; Continuous Combat Function; IHL; IHRL; HR; International Human Rights Law; International Humanitarian Law; Osama bin Laden; al Qaeda; International Armed Conflict; Non-International Armed Conflict;

  Sammanfattning : The main purpose of this work is to investigate if the US ́s killing of Osama bin Laden on 2 May 2011 in Abbottabad in Pakistan was lawful. The background to the killing is what happened on 11 September 2001 when four US airplanes were hijacked and crashed into World Trade Center and Pentagon. LÄS MER