Sökning: "Bin Ladin"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Bin Ladin.

 1. 1. Den föraktade friheten : En idéhistorisk analys av några politiska värderingar i öst och väst

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ingela Berger; [2022]
  Nyckelord :Bin Laden; Bin Ladin; Mawdudi; Maududi; George W. Bush; Tony Blair; öst; väst; ideologi; värderingar; politiska idéer; religion; politisk islam; islamism; terrorism; liberalism; frihet; lydnad; orientalism; occidentalism; fundamentalism; jihadism; salafi-jihadism;

  Sammanfattning : Tal och texter kan innehålla så mycket; både uppenbara budskap och det som finns mellan raderna. Jag tror att vi kan lära oss mycket genom att ta del av andra människors ord och begrepp. Genom de begrepp vi använder uttrycker vi våra värderingar – det vi ser som bra och dåligt, viktigt och oviktigt. LÄS MER

 2. 2. I betraktarens ögon : En historiedidaktisk studie av läroböckers innehåll och lärares resonemang om elfte septemberattacken och dess konsekvenser

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emma Svanström; Emmy Johansson; [2014]
  Nyckelord :Elfte september; terrorattack; Afghanistankriget; Irakkriget; George Bush; al-Qaida; Usama bin Ladin; Saddam Hussein; Barack Obama; lärare; läroböcker; historia; undervisning och didaktik;

  Sammanfattning : "In the eye of the beholder- A didactic study of Swedish teachers and textbooks in history’s reasoning about nine eleven and its aftermath" by Emmy Johansson and Emma Svanström aims to show which picture both teachers and textbooks on elementary school and upper secondary school want to mediate on the subject. The study also strives to compare the teachers view with the textbooks. LÄS MER

 3. 3. Hur används stridsflyget i Afghanistan? : Och tillämpas de lärdomar som Corum och Johnson har dragit avseende användandet av luftmakt inom irreguljära konflikter?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Ludvig Baehrendtz; [2013]
  Nyckelord :Corum; Johnson; Afghanistan; Stridsflyg;

  Sammanfattning : Den 7 oktober 2001 startade kriget i Afghanistan, en konflikt som idag har pågått i nästan 12 år. Målet med operationen var att driva den talibanska ledningen från makten, samt att tillfångata Usama bin Ladin och andra ledare inom al-Qaida och därmed få ett slut på den säkra tillflyktsort som al-Qaida och andra terroristgrupper haft i Afghanistan. LÄS MER

 4. 4. Islambilden före och efter 11 september, 2001 : en studie av fem läroböckers framställning av islams olika politiska grupper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Åsa Jonsson; [2008]
  Nyckelord :religionsdidaktik; islam; läromedelsanalys; 11 september 2001; islamofobi; islamsyn;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att genom textanalys se hur olika läroböcker skriver om de politiska grupperna inom islam efter den 11 september 2001. Det var nämligen då som tre kapade flygplan kraschade in i World Trade Center och Pentagon i USA. LÄS MER

 5. 5. Terrorism i svenska tidningar : en diskursanalys av Aftonblader, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets rapportering från terrordåden München 1972, Lockerbie 1988 och World Trade Center 2001

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik; Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik

  Författare :Annika Jonasson; Tina Nyrén; [2006]
  Nyckelord :Dagstidningar; Terrorism;

  Sammanfattning : Vårt syfte med undersökningen är att undersöka hur de diskursiva praktikerna ser ut för terrorrapporteringen på 1970, 1980 och 2000-talet, vi kommer särskilt att fokusera på beroendeförhållandet mellan terrorism och massmedier. Vi har valt ut tre terrordåd, München 1972, Lockerbie 1988 samt World Trade Center 2001. LÄS MER