Sökning: "Bio-CCS"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Bio-CCS.

 1. 1. Vägen mot ett klimatpositivt Haninge : Kartläggning av utsläpp och möjligheter till framtida negativa utsläpp

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Dina Babiker; Jessica Ruud; [2022]
  Nyckelord :Bio-CCS; BECCS; carbon inventory; Haninge municipality; Vattenfall; Bio-CCS; BECCS; klimatredovisning; Haninge Kommun; Vattenfall;

  Sammanfattning : För att minska den globala uppvärmningen har en rad olika aktörer satt mål för minskade utsläpp fram till 2050, däribland Haninge kommun. För att kommunen skall minska sina utsläpp bör de först kartlägga sina utsläppskällor för att få en tydlig bild över vart potentiella minskningar kan ske. LÄS MER

 2. 2. Klimatpåverkan och energianvändning vid tillämpning av bio-CCS och bio-CCU från biogasanläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Emelie Wallman; [2022]
  Nyckelord :livscykelanalys; koldioxid; biometan; power to gas; biologisk metanisering; katalytisk metanisering; elektrolys;

  Sammanfattning : To mitigate the human-induced climate change, Sweden has adopted a climate policy framework that states a net-zero emissions of greenhouse gases by the year of 2045 and thereafter negative emissions. To achieve this goal extensive emission mitigation alongside supplementary measures are required. LÄS MER

 3. 3. Möjligheterna att implementera bio-CCS och CCS på Högdalenverket : En fallstudie över fyra olika koldioxidavskiljningsteknologier och deras kompatibilitet på Högdalenverket med avseende på tekniska, ekonomiska, miljömässiga och energirelaterade aspekter.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Emma Nilsson; Evelina Östlund; [2021]
  Nyckelord :CCS; bio-CCS; BECSS; aminteknologi; Hot Potassium Carbonates; Compact Carbon Capture; Svante; kraftvärmeverk; avfallsförbränning; koldioxidavskiljning;

  Sammanfattning : Increased carbon dioxide in the atmosphere has raised the attention to Carbon Capture and Storage (CCS). Stockholm Exergi is a company conducting research on CCS and bio-CCS, a form of CCS where biogenic CO2 is captured. LÄS MER

 4. 4. Bio-CCS från biogasanläggningar : Modellering av distributionssystem för CO2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Karin Berg; [2021]
  Nyckelord :logistik; transport; koldioxid; distributionskostnad; energianvändning; vägtransport; rörledning; lagring;

  Sammanfattning : Negative emissions of greenhouse gases will be essential for reaching the goal of net-zero emissions by 2045. Carbon Capture and Storage (CCS) is a technique that collects CO2 with the purpose to permanently store it outside of the atmosphere. LÄS MER

 5. 5. Koldioxidlagring i Sverige : En studie om CCS, Bio-CCS, DACCS och biokol ur ett 2045-perspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Erik Bojö; Vincent Edberg; [2021]
  Nyckelord :Carbon Capture and Storage Bioenergy; Carbon Capture and Storage Direct Air; Capture with Carbon Storage; Negative Emissions Technology; Carbon dioxide Removal; Carbon dioxide; Carbon Capture and Storage Bioenergy; Carbon Capture and Storage Direct Air; Capture with Carbon Storage; Negative Emissions Technology; Carbon dioxide Removal; Koldioxid;

  Sammanfattning : Sverige har som ambition att uppnå nettonollutsläpp av fossilt CO2 till år 2045. För att lyckas med detta ska landet minska sina utsläpp med 85%, samtidigt som så kallade kompletterande åtgärder kommer vidtas för att kompensera för resterande 15%. LÄS MER