Sökning: "Bioakustik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Bioakustik.

  1. 1. Kan datorer höra fåglar?

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Andreas Movin; Jonathan Jilg; [2019]
    Nyckelord :Bioacoustics; Fast Fourier transform FFT ; Spectral analysis; Voice recognition; Sound recognition; Bird song; Human voice; Spectrogram; Matching algorithms; Bioakustik; Fast Fourier transform FFT ; Spektralanalys; Röstigenkänning; Ljudigenkänning; Fågelsång; Mänsklig röst; Spektrogram; Ihopparningsalgoritm;

    Sammanfattning : Ljudigenkänning möjliggörs genom spektralanalys, som beräknas av den snabba fouriertransformen (FFT), och har under senare år nått stora genombrott i samband med ökningen av datorprestanda och artificiell intelligens. Tekniken är nu allmänt förekommande, i synnerhet inom bioakustik för identifiering av djurarter, en viktig del av miljöövervakning. LÄS MER