Sökning: "Biobanking"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Biobanking.

 1. 1. Förbättrad hantering av biobankssamtycke. : En kvalitativ studie om tidseffektiviserad handläggning av nej-talonger i en biobankverksamhet i Region Stockholm.

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap

  Författare :Marija Armus; [2023]
  Nyckelord :Improvement work; process optimization; quality improvement; team effectiveness; Förbättringsarbete; kvalitetsförbättring; processoptimering; teameffektivitet;

  Sammanfattning : Enligt nuvarande biobankslag i Sverige ska handläggningen av patienternas biobankssamtycken ske omedelbart och utan onödig tidsfördröjning. Det är utifrån patientsäkerhetsperspektiv, viktigt att ha uppdaterade biobankssamtycken i laboratorieinformationssystemet eftersom korrekt uppdaterade samtycken är avgörande för leverans av säker vård. LÄS MER

 2. 2. Creating Shared Value through Strategic Biobanking : Public-Private Partnerships in Healthcare

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anton Agerberg; Trolle von Sydow Yllenius; [2019]
  Nyckelord :Creating shared value; Strategic CSR; Public-private Partnerships; Value based healthcare; Biobanking;

  Sammanfattning : Societies are plagued by growing healthcare expenditures and budgetary constraints. The strategy for solving the issue has been heavily debated, with proposed solutions such as Valuebased healthcare (VBHC), Public-Private Partnerships (PPP) and improved medical treatments. LÄS MER

 3. 3. Optimering av lymfocytfraktionering med AutoMACS Pro för biobankning av hematologiska maligniteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap; Umeå universitet/Patologi

  Författare :Jennifer Arnqvist; [2015]
  Nyckelord :Hematologiska maligniteter; AutoMACS Pro; flödescytometri; cellsortering; lyfmocyter; antigen.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER