Sökning: "Biobaserade material"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Biobaserade material.

 1. 1. Biobaserade material i fotbollsbenskydd

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Emil Gribbling; [2020]
  Nyckelord :Sustainable development; bio-based polymers; materials selection; Hållbar utveckling; biobaserade polymerer; materialval;

  Sammanfattning : I takt med att fossila resurser begränsas och allmänhetens krav på miljövänliga alternativ ökar, har utvecklingen av biobaserade plaster tagit fart. Nya framsteg i form av fler material, innovativa tillverkningsprocesser och förbättrade egenskaper har gjort att applikationsområdet nu sträcker sig från engångsartiklar med krav på nedbrytbarhet, till tekniska och ingenjörsmässiga applikationer. LÄS MER

 2. 2. Bioplastproduktion från skogsindustriellt avloppsvatten : En energiteknisk och ekonomisk utvärdering för att producera polyhydroxyalkanoater på Gruvöns Bruk

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Hedin; [2020]
  Nyckelord :bioplastics; wastewater; evaluation; economic; PHA; bioplast; avloppsvatten; utvärdering; ekonomi; PHA;

  Sammanfattning : I framtiden kommer avfall att behöva hanteras cirkulärt och resurser tas om hand för att möta hårdare framtida miljökrav. Ett miljöproblem som lyfts de senaste åren är nedskräpning där plast ofta nämns som ett exempel. Plast är ett viktigt material och används i stora delar av samhället. LÄS MER

 3. 3. Experimentell studie av egenskaperna av protein-baserat plast

  M1-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Muhamed Mahmutovic; [2020]
  Nyckelord :biobased; protein; plastics; film; plasticiser; biobaserad; protein; plast; film; mjukgörare;

  Sammanfattning : På grund av ökad användning av plast har biobaserade polymerer som förpackningsmaterialfått stor uppmärksamhet de senaste åren på grund av miljöhänsyn. Flera proteinmaterial, t.ex.vetegluten har varit i fokus för betydande forskning kring ny biobaserad plast och resultatenär lovande. LÄS MER

 4. 4. Comparison of Corn and Rye Arabinoxylans for the Production of Bio-based Materials

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Chen Chen; [2020]
  Nyckelord :cereal bran; subcritical water extraction; arabinoxylans; enzymatic crosslinking; hydrogel; spannmålskli; extraktion av subkritiskt vatten; arabinoxylaner; enzymatisk tvärbindning; hydrogel;

  Sammanfattning : Enzymes and subcritical water can be used for the extraction of hemicelluloses from cereal by-products, making the processes eco-friendly. The polysaccharides extracted from cereal by-products can be used as matrices for development of materials for various applications. LÄS MER

 5. 5. Fibers and Textiles Produced from Chitin and Chitosan : A Literature Study For Different Production Methods

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Doaa Hameed; Tamar Manouel; [2020]
  Nyckelord :chitin; chitosan; fibers; nanofibers; textiles; wound dressing; sutures; spinning;

  Sammanfattning : Ökningen av världspopulationen har orsakat en ökad avfallsgenerering. Avfallet kan innehålla betydelsefulla ämnen, vilka kan användas som råvaror i många olika material och för olika ändamål. LÄS MER