Sökning: "Biochar"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet Biochar.

 1. 1. Biokolsanvändningen i Sverige : Vad krävs för att svenska lantbruk, kommuner och trädgårdsindustrin ska börja använda eller utöka sin användning av biokol?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sara Agnesson; [2021]
  Nyckelord :Biochar; sustainable development; climate change; pyrolysis; Biokol; hållbar utveckling; klimatförändringar; pyrolys;

  Sammanfattning : The amount of carbon dioxide, CO2, in the atmosphere is continuously rising due to human emissions caused by combustion of fossil fuels and changing of land use. In a very short time several measures need to be taken in order to reduce the amount of CO2 in the atmosphere and thereby slowing down climate change as much as possible. LÄS MER

 2. 2. Markkolets betydelse för åkermarkens bördighet : vilka effekter kan väntas av tillförd biokol och andra kolinlagrande åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karolina Johansson; [2021]
  Nyckelord :kolcykel; mineraljord; organogen jord; certifiering; mullhalt;

  Sammanfattning : Biokol är en möjlig kandidat till att motverka den höga koldioxidhalten i atmosfären. Genom pyrolysering av biomassa bildas biokol, som är en hårdare inbunden form av kol. Detta gör att biokol bryts ner långsammare. LÄS MER

 3. 3. Fertiliser derived from human urine : novel media for alkaline urine dehydration

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Christopher Friedrich; [2021]
  Nyckelord :nutrient recovery; fertiliser; urine drying; source separation; magnesium oxide; calcium hydroxide;

  Sammanfattning : Every year, each human excretes approximately 4 kg of nitrogen, 1 kg of potassium and 0.3 kg of phosphorus through their urine. In conventional wastewater treatment, these nutrients are usually not recovered for agricultural production, although they can enhance plant growth. LÄS MER

 4. 4. Agricultural waste and wood waste for pyrolysis and biochar : An assessment for Rwanda​

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Jenny Eliasson; Viktor Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Biochar; Pyrolysis; Biochar feedstock characteristics; Agricultural waste; Composition crop residues; Wood waste; Agricultural production Rwanda; Ultimate analysis; Structural composition; Heating Value; RPR; Biokol; Pyrolysis; Råmaterialegenskaper biokol; Jordbruksavfall​; Sammansättning jordbruksavfall; Träavfall; Jordbruksproduktion Rwanda; Värmevärde;

  Sammanfattning : A high priority in order to combat climate change is disposal of waste. In low-income countries, a large portion of biomass residues generated in the forestry, agricultural and industrial sectors could be usable, instead of being seen as waste. For instance, it could be converted into biochar, which is proven to have many environmental benefits. LÄS MER

 5. 5. Carbon Negative Heat and Power with Biochar Production : An Economic Analysis of a Combined Pyrolysis and CHP plant

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :William Bydén; David Fridlund; [2020]
  Nyckelord :Pyrolysis; Combined Heat and Power; CHP; Biochar; Biomass; CDR; Carbon Sequestration; Pyrolys; Kraftvärmeverk; KVV; Biokol; Biomassa; Kolinlagring; Negativa utsläpp;

  Sammanfattning : On the fourth of November 2016, The Paris Agreement entered into force, stating that nations worldwide should pursue efforts to limit the global temperature increase to 1,5 °C. Since then, the Intergovernmental Panel on Climate Change has specified that carbon dioxide removal, such as biochar sequestration, is necessary to achieve this goal. LÄS MER