Sökning: "Biofilia"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Biofilia.

  1. 1. Skogsbad och stresslindring : En litteraturstudie om skogsbad och kortisolkoncentration för minskad stress

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Marylin Gyllenbris; [2020]
    Nyckelord :Skogsbad; Stress; Hälsa; Kortisol; Shinrin-yoku;

    Sammanfattning : Bakgrund: Andelen människor som känner sig stressade ökar. Långa perioder med stress och därigenom höga kortisolnivåer kan leda till skador, sjukdomar och utmattning. Samtidigt blir avslappningsformer så som skogsbad allt vanligare. LÄS MER