Sökning: "Biograffilm"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Biograffilm.

  1. 1. Åldersgränser i censurens kölvatten : En transnationell jämförelse av USAs och Sveriges åldersgränssystem för biofilm 

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

    Författare :Tobias Sonestedt; [2015]
    Nyckelord :Biograffilm; CARA; censur; Divergent; MPAA; MPPDA; PCA; ratings; Statens biografbyrå; Statens medieråd; Twilight; åldersgränser.;

    Sammanfattning : Denna uppsats jämför de svenska och amerikanska systemen för filmgranskning och åldersgränssättning. Fokus ligger på att presentera hur CARA (MPAA) och Statens medieråd utför sitt arbete utifrån de förutsättningar som finns. LÄS MER