Sökning: "Biological age"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden Biological age.

 1. 1. Förstföderskors upplevelser av att helamma i sex månader - en intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Nina Berglund; Filippa Bräutigam; [2021-04-21]
  Nyckelord :amning; helamning; förstföderska; barnmorska; upplevelse;

  Sammanfattning : Background: To support the natural process of breastfeeding is an important task inmidwifery. For a midwife to be able to do this she needs knowledge about all the dimensionsof breastfeeding: The biological, existential, and the cultural. To breastfeed for six months hasshown to have great health benefits for both mother and child. LÄS MER

 2. 2. En studie gällande samband mellan hälsorelaterad livskvalitet och fysisk aktivitet vid narkolepsi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Maria Winberg; Malin Bahrman; [2021]
  Nyckelord :Narcolepsy; health-related quality of life; physical activity level; RAND-36;

  Sammanfattning : Bakgrund: Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom som påverkar hjärnans förmåga att reglera hormonet hypokretin, vars uppgift är att reglera aptit, sömn och vakenhet. Narkolepsi delas in i två typer, Typ 1 och Typ 2. LÄS MER

 3. 3. ‘’Att formulera en checklista att såhär ska vi göra eller såhär ska vi tänka är nästan omöjligt …’’ : En kvalitativ studie om socialsekreterares tolkningar och arbete kring omvårdnadsbehovet, barnets bästa och insatser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Elin Larsson; Josefin Ivarsson; [2021]
  Nyckelord :Nursing needs for children; the ”child’s best”; help interventions; social services; social workers; interpretations; perspektives.; Omvårdnadsbehovet; barnets bästa; insatser; Socialtjänsten; socialsekreterare; tolkningar; perspektiv;

  Sammanfattning : Previous research show that there is a knowledge cap in investigations on how social workers are supposed to interpret the nursing needs for children, in which the parent who has custody of the child is responsible for. The same knowledge cap is shown in how ”child's best” is supposed to be interpreted by social workers and be a red thread in the investigations. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder för patienter med fetma : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Camilla Messa; Alma-mia Ugarte; [2021]
  Nyckelord :Nurse; Nursing Diagnosis; Nursing Measures; Obesity; Fetma; Obesitas; Omvårdnadsdiagnos; Omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background:Obesity is a condition in which the individual accumulates fat to an abnormal or excessive extent, which can be harmful to health. Every year, almost 4 million people diefrom the obesity epidemic, which is seen to increase in all age groups and burden individuals as well as society. LÄS MER

 5. 5. Adoptivfamiljen i policydokument : skiftande ideal över tid

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Olivia Råberg; [2021]
  Nyckelord :Social constructionism; international adoption; adoptive family; adoptive parents; child perspective; Social Sciences;

  Sammanfattning : The adoptive family in policy documents – changing ideals over time The purpose of this study was to examine the construction of the adoptive family. More specific, the aim was to explore, how the adoptive family are constructed in policy documents and what consequences are described for the adoptive family as a special family type. LÄS MER