Sökning: "Biological age"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden Biological age.

 1. 1. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Camilla Ringdahl; [2019]
  Nyckelord :trädinventering; trädbestånd; allé; gamla träd; kyrkogård; kulturhistoria; biologisk mångfald; riskträd; trädvård; trädföryngring;

  Sammanfattning : Trees, and usually old trees, occur in many cemeteries and are important as they contribute with different values. This work focuses on two of these values, cultural-historical values and biological values as well as safety that is a significant factor in tree management. LÄS MER

 2. 2. The Role of Coping in Preventing Atherosclerosis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Judit Kristensen; Kakeeto Amanda; [2019]
  Nyckelord :atherosclerosis; coping; engagement coping; disengagement coping; VIPVIZA; cardiovascular diseases; stress; ateroskleros; coping; problemhantering; engagement coping; disengagement coping; VIPVIZA; stress; hjärt-och kärlsjukdomar;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is one of the most recognized risk factors for cardiovascular diseases (CVD). It is therefore important for preventive work against CVD to target factors with impact on atherosclerosis. LÄS MER

 3. 3. Äldre kvinnors upplevelse av sexualitet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jessika Stensgaard; Maria Björnström; [2019]
  Nyckelord :Ageism; Attitude; Elderly; Sexuality; Women; Ageism; Attityd; Kvinnor; Sexualitet; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mängden äldre ökar i befolkningen. Av dessa är många äldre kvinnor på grund av deras högre genomsnittlig livslängd. Relationer förändras med en högre ålder och de sociala förutsättningar som finns. Sexuella revolutionen under 1900-talet har påverkat deras liv och möjligheter till fri sexualitet. LÄS MER

 4. 4. Berättelsen vi är och bär : om naturens betydelse för vem vi upplever oss vara

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Kerstin Ekeland Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Ethnology; Latour; actor-network theory ANT ; environmental psychology; narrative; Kaplan; ART; nature; biology; culture; Etnologi; Latour; ANT; aktör-nätverk teori; miljöpsykologi; narrativ; berättelse; ART; natur; kultur; biologi;

  Sammanfattning : Does our cultural background colour our perception of nature? And if so, can it be seen when asked about early childhood memories? These were some of the starting questions I was pondering over after a walk in the forest with 5 women from different continents. Even if we were about same age, it was quite clear that what we saw and how we perceived the surroundings differed. LÄS MER

 5. 5. Shifting Memories: Burial Practices and Cultural Interaction in Bronze Age China : A study of the Xiaohe-Gumugou cemeteries in the Tarim Basin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Yunyun Yang; [2019]
  Nyckelord :Burial practice; mortuary rituals; social identities; ancestral memories; the Xiaohe-Gumugou cemeteries; Bronze Age; the Tarim Basin; Begravningsseder; gravritualer; social identitet; släktminnen; Xiaohe-Gumugou gravfälten; bronsåldern; Tarimbäckenet;

  Sammanfattning : This study focuses on the burial practices in the Bronze Age Xiaohe-Gumugou cemeteries, north-west China, in order to understand how people constructed their social identities and delivered the social cognitions through generations. The Xiaohe-Gumugou cemeteries, as the main sites of the Xiaohe cultural horizon, have central roles for the understanding of the formation of the Bronze Age cultural groups and the cultural interactions between the west and the east in the Tarim Basin. LÄS MER