Sökning: "Biologisk förälder"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Biologisk förälder.

 1. 1. Presumtionsreglernas vara eller icke vara. En studie om de föräldraskapspsrättsliga presumtionsreglernas relevans i dagens samhälle med utgångspunkt i grunden för reglerna samt principen om barnets bästa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Siling; [2022-02-04]
  Nyckelord :Rättsligt föräldraskap; Fastställande av rättsligt föräldraskap; Faderskap; Föräldraskap; Faderskapspresumtion; Föräldraskapspresumtion; Äktenskap; Sambo; Barnkonventionen; Barnets bästa; Biologisk förälder; Genetisk förälder; Social förälder;

  Sammanfattning : Ett barn som föds av kvinna som är gift med en man kommer direkt vid födseln få två rättsliga föräldrar. ”Pater est quem nuptiae demonstrant,” som i svensk rätt benämns som faderskapspresumtionen, härstammar från den romerska rätten och har varit gällande i svensk rätt i över 100 år. LÄS MER

 2. 2. ”Alternativen idag är nästintill noll för bögpar så alla tänkbara vägar är aktuella sätt”; En studie i hur män som lever i samkönad relation ser på olika alternativ till att bli föräldrar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristina Jonasson; [2018]
  Nyckelord :Män i Samkönad relation; Föräldrar; Familj; Heteronormativt; Surrogatmödraskap; Adoption; Regnbågsfamilj; Men in same-sex relationship; Parenthood; Family; Heteronormative; Surrogacy; Rainbow family; Social Sciences;

  Sammanfattning : En webbenkät utformades i syfte att göra en explorativ studie om hur män som lever i samkönad relation ser på sina olika alternativ till att bli föräldrar samt hur de kan förstås. Med olika alternativ till att bli föräldrar gavs fem alternativ; adoption, surrogatmödraskap/värdmödraskap, med lesbisk kvinna, med hetero-/bisexuell kvinna samt med samkönat par. LÄS MER

 3. 3. Magen finns där hemma – en kvalitativ studie om föräldrablivande hos icke bärande föräldrar i lesbiska relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lisabet Thorup; [2017]
  Nyckelord :Föräldrablivande; HBTQ; icke bärande förälder; icke biologisk förälder; stressorer; strategier; identitetsutveckling; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the experience of the transition to parenthood of nonbirth parents in lesbian relationships. Of special interest was how an identity as a mother developed in the nonbirth parent and the identification of the stressors and strategies that effected the transition to parenthood. LÄS MER

 4. 4. Snälla, ta inte mitt barn! Om tvångsadoption och adoptionsinstitutets ändamål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elina Alexandersson; [2016]
  Nyckelord :familjerätt; socialrätt; tvångsadoption; family law; social and welfare law; forced adoption; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen utreder huruvida gällande rätt och rättstillämpning avseende tvångsadoption korresponderar med adoptionsinstitutets ändamål på ett tillfredställande vis. Framställningen avser även klargöra gällande rätt och vilka intressen som påverkat institutets utformning. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar relationerna i styvfamiljen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Wiveca Green; [2015]
  Nyckelord :Stepparent; Reconstructed family; Parenting; Stepchild; Relationships; Network family; Stepmother; Stepfather; Styvförälder; Bonusförälder; Bonusbarn; Ombildad familj; Styvfamilj; Relationer; Styvförälderroll; Nätverksfamilj; Styvbarn; Styvmamma; Styvpappa; Styvmor; Styvfar;

  Sammanfattning : Studien undersöker styvföräldrars upplevelse av vilka faktorer som påverkar relationerna och samspelet i styvfamiljen. Frågeställningen är: Vilka faktorer upplever styvföräldrar påverkar relationerna i styvfamiljen? Undersökningen är en kvalitativ studie med fem intervjuer av styvföräldrar. LÄS MER