Sökning: "Biologiska vapen"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Biologiska vapen.

 1. 1. Heme degradation pathway controls inflammation in model of mouse prostatitis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Lisa Vikström; [2015]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Acute or chronic inflammation in the prostate is implicated in pathogenesis of benign prostate hyperplasia (BPH) as well as development of prostatic intraepithelial neoplasia (PIN) and prostate cancer (PCa). Chronic prostatitis (inflammation in the prostate) is associated with high morbidity and negatively impacts life quality. LÄS MER

 2. 2. Dödligt våld mot barn inom familjen

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Ström; Frida Sundelin; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år avlider 1,4 miljoner människor till följd av våld i världen, varav 34000 är barn. I Sverige rapporteras i genomsnitt 95 fall av dödligt våld där tre av dessa fall är dödligt våld mot barn. Det dödliga våldet mot barn sker till stor del i hemmet, av en familjemedlem. LÄS MER

 3. 3. Totalförbud av massförstörelsevapen : En jämförelse av de officiella kärnvapenstaternas argumentering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Axel Boatright; [2014]
  Nyckelord :Kärnvapen; Biologiska vapen; Kemiska vapen; Konvention; Totalförbud;

  Sammanfattning : Sedan slutet av andra världskriget har förhandlingar förts om massförstörelsevapen och deras fara för vår värld. Trots förhandlingar som har genomförts är det endast biologiska och kemiska vapen det finns totalförbud mot. LÄS MER

 4. 4. In the Zone - An analysis of the essential legal requirements for the creation of a Weapons of Mass Destruction Free Zone in the Middle East

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filippa Jörnstedt; [2012]
  Nyckelord :Folkrätt; public international law; massförstörelsevapen; weapons of mass destruction; delivery vehicles; disarmament; normkonflikt; normative conflict; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med start år 1967 har folkrätten fått en rad tillskott av multilaterala överenskommelser genom uppkomsten av en ny typ av traktat. Dessa traktat har skapats för att stifta så kallade kärnvapenfria zoner och är i grunden folkrättsligt bindande överenskommelser som etablerar komplett nedrustning av kärnvapen inom ett geografiskt avgränsat område. LÄS MER

 5. 5. Bioterrorism : vad innebär hotet? ; hur kan vi möta hotet?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Claes Nyström; [2003]
  Nyckelord :Bioterrorism; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2001-2003;

  Sammanfattning : Den 11 september 2001 förändrades världen, och framför allt insikten och synen på vad modernterrorism är och vad det innebär. Strax efter denna händelse började också brev innehållandemjältbrandssporer dyka upp på olika platser i USA. Resultatet blev att 22 människor drabbades avmjältbrand. LÄS MER