Sökning: "Biomechanics"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet Biomechanics.

 1. 1. Compound meniscus implant prototypes : Bench test performance of knitted casing to contain, fixate and mechanically stabilize cell seeded gels

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Ydrefors; [2021]
  Nyckelord :Knitting technology; meniscus replacement; hydrogel; Artelon®; bioprinting; biomechanical properties;

  Sammanfattning : Meniscal tears are the most common intra-articular injury of the knee joint. Due to the avascular zone with limited blood supply, treatment of the injury is a complex process. Today, research on the development of efficient treatments and meniscal replacements is of increasing interest. LÄS MER

 2. 2. Medvetandegjord pianoteknik: En kvalitativ studie om vetenskapligt motiverad pianoteknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Allan Timofeitchik; [2021]
  Nyckelord :Anatomi; Biomekanik; Fysiologi; Interossei; Lumbricales; Musikpedagogik; Piano; Pianoteknik; Pianoundervisning; Utbildningsvetenskap; Anatomy; Biomechanics; Educational science; Lumbrical; Music education; Physiology; Piano lessons; Piano technique; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att med kvalitativa metoder undersöka vilken inverkan en praktisk omsättning av specifik kunskap rörande hand- och underarmsmuskulaturer, med särskilt fokus på anslaget via lumbricales- och interosseimusklerna, kan ha på pianoelevers musicerande. Med hänsyn till tidigare forskning som belyser att lumbricales- och interosseimusklerna kommer att spela en betydande roll vid tekniskt utmanande repertoar inriktar sig studien på pianoelever vid ett estetiskt program som spelar mer avancerad repertoar. LÄS MER

 3. 3. Finite Element Head ModelPersonalization by Mesh Morphing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Yann Levin; [2021]
  Nyckelord :Biomechanics; Finite element; Head models; Image Registration; Mesh morphing; Personalization.;

  Sammanfattning : Finite Element (FE) head models are very convenient tools forthe study of Traumatic Brain Injuries (TBIs) but lack significantanatomical details for the investigation of morphology or age-dependantinjury mechanisms. In this context, the use of deformable registrationalgorithms for the generation of personalized head models is veryconsistent for the development of improved protection systems likehelmets. LÄS MER

 4. 4. The effect of vessel holes on fracture behaviour in the femoral neck of the human femur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Sofia Rokkones; Karin Odin; [2020]
  Nyckelord :image analysis; femur; FE model; biomechanics; CT image; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hip fractures are widely spread in today's society and affect a person's quality of life. Osteoporosis is a bone disease that results in more fragile bones and an increased risk of bone fractures, including hip fractures. A method proposed for assessing the fracture risk is finite element (FE) models of the femur. LÄS MER

 5. 5. Arm Injury Prediction with THUMS SAFER: Improvements of the THUMS SAFER upper extremity

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära; KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Mariam Bayat; Nichakarn Pongpairote; [2020]
  Nyckelord :Biomechanics; upper extremity; arm; validation; Total HUman Model for Saftey THUMS ; Finite Element Modelling FEM ; Biomekanik; övre extremitet; arm; validering; Total HUman Model for Saftey THUMS ; Finite Element Modellering FEM ;

  Sammanfattning : Globally, approximately 1.2 million people die each year due to traffic accidents. Upper extremity injuries account for 18% to 25% of all car accident injuries. In order to be able to analyze these crash-related injuries, Human body models(HBMs) are used as a complement to FE simulations. LÄS MER