Sökning: "Biomedical science"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Biomedical science.

 1. 1. Statisk njurscintigrafi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hadia Hawash; [2019]
  Nyckelord :statisk njurscintigrafi;

  Sammanfattning : Hawash, H. Statisk njurscintigrafi. Jämförelse av bildkvalité för varierande bildinsamlingstider vid mätning av njurarnas separatfunktion, njurlängd och isotopupptagningsdefekt. Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. BAKTERIELL AVDÖDNING MED SYNLIGT LJUS VID VÅGLÄNGDERNA 650- RESPEKTIVE 410 NM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanan Almoeil; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAKTERIELL AVDÖDNING MED SYNLIGT LJUS VID VÅGLÄNGDERNA 650- RESPEKTIVE 410 NM EN FRAMTIDA METOD ATT BEHANDLA PATOGENA BAKTERIER HANAN ALMOEIL Almoeil, H, Bakteriell avdödning med synligt ljus vid våglängderna 650- respektive 410 nm. En framtida metod att behandla patogena bakterier. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse mellan mjukvaruprogrammen Qlab och TomTec vid beräkning av vänster förmaksvolym

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Beatrice Lienau; [2018]
  Nyckelord :3d; Qlab; TomTec; vänster förmaksvolym; jämförelse;

  Sammanfattning : Lienau, B. Jämförelse mellan mjukvaruprogrammen Qlab och TomTec vid beräkning av vänster förmaksvolym. Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för Biomedicinsk vetenskap, 2018. LÄS MER

 4. 4. GENETIC ENGINEERING OF PSEUDOMONAS PUTIDA TO BROADEN ITS METABOLIC CAPACITIES TOWARD GUAIACOL, A LIGNIN-RELATED AROMATIC COMPOUND

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lise-Lotte Kuré; [2018]
  Nyckelord :Aromatic monomers; Cytochrome P450; Lignin; Guaiacol; Pseudomonas putida EM42; Valorisation;

  Sammanfattning : GENMANIPULATION AV PSEUDOMONAS PUTIDA BREDDNING AV DESS METABOLISKA KAPACITET MOT GUAIACOL, EN LIGNINGRELATERADE AROMATISK FÖRENING LISE-LOTTE KURÉ Kuré L, Genmanipulation av Pseudomonas putida- Breddning av dess metaboliska kapacitet mot guajakol, en ligninrelaterad aromatisk förening. Examensarbete 15 högskolepoäng, Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för Biomedicinsk Vetenskap, 2018. LÄS MER

 5. 5. Riskerar nya djurskyddsreglerna att svenska grisproducenter biter sig i svansen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Appelberg; [2018]
  Nyckelord :avvänjning; smågrisar; risker;

  Sammanfattning : Föreskrifterna för grishållning kom i december 2017 att ändras. Syftet med denna litteraturstudie är att reda ut varför en ny föreskrift tillkom och antogs, vad forskningen säger om tidig avvänjning och att återge debatten som följde. LÄS MER