Sökning: "Biopanna"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Biopanna.

 1. 1. Framtida energilösning för tillvaratagande av överskottsvärme med värmepump : Ett examensarbete utfört på Händelöverket, E.ON

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Stefan Elez; [2017]
  Nyckelord :Värmepump; energilösning; Händelö; Kraftvärme; Kraftvärmeverk; Absorptionsvärmepump; Biopanna; Energilösning; EON;

  Sammanfattning : E.ON har satt som mål att leverera 100% förnybar och återvunnen energi år 2025. På E.ON:s kraftvärmeverk Händelö i Norrköping måste då den koldrivna Panna 12, men även den biodrivna Panna 11 ersättas med en ny typ av förnybar och återvunnen lösning som ska producera värme. LÄS MER

 2. 2. Rosterkylning för biopanna-Ålidhems värmeverk

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ronny Andersson; [2016]
  Nyckelord :Rosterpanna. Biopanna. Panna. Överhettning. Korrosion.;

  Sammanfattning : Rosterpannor är en väl beprövad förbränningsteknik som är vanligaste pannan för små och medelstora anläggningar i Sverige. Det finns många utföranden på rosterpannans rosterbädd som alla har sina för och nackdelar. Dock delar de samma problematik vid eldning av bränsle med ett högt värmevärde såsom biobränslen. LÄS MER

 3. 3. Svaveldosering av biopanna : En utvärdering av doseringen med svavelgranuler för att minska utsläpp av kolmonoxid från biopannan hos Arvika Fjärrvärme

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Jonas Björk; Klas Lennstam; [2014]
  Nyckelord :Arvika Fjarrvarme; carbon monoxide; sulfur dosage; corrosion; biomass fuel; Arvika Fjärrvärme; kolmonoxid; svaveldosering; korrosion; biobränsle;

  Sammanfattning : Detta arbete utfördes i syfte att analysera och utvärdera effekterna av att dosera svavel till förbränningen i en biopanna. En utrustning för detta ändamål installerades till biopannan vid fjärrvärmeverket i Arvika för att få bukt med höga halter av kolmonoxid i rökgaserna. LÄS MER

 4. 4. Värmeleverans från pappers- och massabruk till sågverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Gustav Larsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stenvalls Trä äger ett sågverk på Lövholmen i centrala Piteå. De har ett effektbehov på ca 10 MW värme för att torka virke i virkestorkar. Smurfit Kappa Kraftliner är ett integrerat pappers- och massabruk och även Piteås största producent av fjärrvärme. LÄS MER