Sökning: "Biophilia"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Biophilia.

 1. 1. Exploring the Relationship Between Personality, Gender and Preferences in Contemporary Office Workspace Design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Peter O'Reilly; [2019]
  Nyckelord :Biophilia; Environmental Psychology; Evolutionary Workspaces; Flex-office; Gender; Green Enriched Office; Lean office; Office Design Preference; Personality; Self-Determination Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Objective: The study explores office workspace design preferences, and their psychological antecedents (personality and gender), among a sample of professionals before they have commenced work in an office environment – an approach not previously undertaken. Background: The physical environment of an office workspace and its design characteristics are important to employees’ psychological well-being. LÄS MER

 2. 2. Socialt arbete på fyra ben: En kvalitativ studie över hur djurunderstött socialt arbete kan användas inom verksamhetsområdena LSS samt äldreomsorg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Pernilla Persson; Linnea Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Animal-assisted; social work; functionally impaired; elderly care;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine in which ways animal-assisted work can be used within elderly care and with people that are included in support and service for persons with certain functional impairments (in Sweden called LSS). Through qualitative, semi-structured interviews we wanted to see what kind of experiences the professionals had and if there are any advantages and disadvantages with this type of work. LÄS MER

 3. 3. Stallet som integrationsarena : En studie om uppfattningar av att arbeta med integrationssatsningen för flyktingpojkar på Salaortens Ryttarförening

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Helena Olsson; [2016]
  Nyckelord :Horses and stables; Inequalities in health; Integration; Refugees; Sociokultural perspective; The Biophilia Hypothesis; Flyktingar; Hästar och stallmiljö; Hypotesen om biophilia; Integration; Ojämlikhet i hälsa; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Ojämlikhet i hälsa kan bero på flertalet orsaker, exempelvis graden av delaktighet och inflytande i samhället. En grupp som vanligen isoleras från samhället är flyktingar, vars anpassning till det nya landet kan vara påfrestande samtidigt som de drabbas av psykiska, fysiska och sociala svårigheter. LÄS MER

 4. 4. Building Social Capital : A Field Study of the Active, Beautiful and Clean Waters (ABC Waters) Programme in Singapore

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oliver Tovatt; [2015]
  Nyckelord :Singapore; social capital; landscape perceptions; blue-green infrastructure; social engineering; bioengineering; social architecture; social sustainability; water infrastructure; biophilia; socialt kapital; landskapsarkitektur; blågrön infrastruktur; social ingenjörskonst; social stadsplanering; robert putnam;

  Sammanfattning : This thesis presents a field study examining the effect of the Active, Beautiful and Clean Waters (ABC Waters) Programme in Singapore on social capital. Based on a multi-disciplinary approach and following the theoretical framework of bonding and bridging social capital developed by Robert Putnam and others, three different cases of the ABC Programme were compared, looking particularly at the level of blue-green landscape integration. LÄS MER

 5. 5. Public Green Space in Paris : Sustainable Development Discourses in the Objective of Le Grand Paris

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malin Romo; [2015]
  Nyckelord :Sustainable Development; Urban planning; Urban green space; Paris; Le Grand Paris; Biophilia.;

  Sammanfattning : Sustainable Development challenges will increasingly concentrate in cities as the urbanization in Europe and the rest of the world continues and governments must implement policies to ensure benefits of urban growths are shared sustainably. When more people move into the cities, the intimate contact with nature is lost since nature has not always been a priority in the history of urban planning. LÄS MER