Sökning: "Bioplastic material"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Bioplastic material.

 1. 1. The biodegradable straw - Investigating how enzymes can be used to enhance desired product qualities of drinking devices.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Charlotte Parnefjord Gustafsson; Hanna Liang; [2020]
  Nyckelord :biodegradable; bioplastics; drinking devices; enzymes; fibre material; PHA; product design; statistical analysis; straws; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The increasing production of single-use plastics negatively affects the climate. The resulting plastic ocean debris has fatal consequences to marine life. As a result, the European Parliament has placed a ban on single-use plastics by 2021, making it essential to study sustainable materials for single-use products such as straws. LÄS MER

 2. 2. The biodegradable straw - Investigating how enzymes can be used to enhance desired product qualities of drinking devices.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Hanna Liang; Charlotte Parnefjord Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :biodegradable; bioplastics; drinking devices; enzymes; fibre material; PHA; product design; statistical analysis; straws; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The increasing production of single-use plastics negatively affects the climate. The resulting plastic ocean debris has fatal consequences to marine life. As a result, the European Parliament has placed a ban on single-use plastics by 2021, making it essential to study sustainable materials for single-use products such as straws. LÄS MER

 3. 3. Environmental issues from sugarcane plantations in Brazil and how to handle them with market-based instruments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Freja Milton; [2019]
  Nyckelord :Market-based instruments; environmental offsets; Payments for ecosystem services; PES; Brazil; bioplastic; biopolymer; sugarcane; certification; environmental impacts from sugarcane cultivations.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study is a literature review of three market-based instruments used for land management; environmental offsets, payments for ecosystem services (PES) and certification, and how they could be used to mitigate environmental impacts from sugarcane cultivation in Brazil when purchasing biopolymers. The study showed that certification is the most common market-based instrument in Brazil. LÄS MER

 4. 4. The Environmental Impact of an Automotive Plastic Component : A lifecycle approach of a deco panel scenario analysis of two different plastics

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Paula Ackerstierna; [2019]
  Nyckelord :LCA; car; instrument panel;

  Sammanfattning : The transport sector is a major end-user of energy. As consumers are becoming aware and conscious of their environmental footprint making the enviromental footprint of automobile components one of the requirements in new product design development. The purpose of the study is to identify environmental impacts of a plastic panel. LÄS MER

 5. 5. Tillverkning av polymerer från skogsindustriellt bioslam : Temperaturens inverkan på PHA-ackumulering i skogsindustriellt bioslam från Gruvöns bruk i Värmland, Sverige.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknikKarlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Philip Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Plast i naturliga miljöer är ett stort problem i dagens läge då materialet oftast inte är 100 %biologiskt nedbrytbart. Plasten bryts ner till bitar i mikrostorlek, dvs. under 5 mm. Mikroplasten ackumuleras i landmassor likväl som i vattendrag och hav. LÄS MER