Sökning: "Bioplastic"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Bioplastic.

 1. 1. Produktion av polyhydroxialkanoater (PHA) med Bacillus megaterium

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Shahdokht Arab Goueini; [2021]
  Nyckelord :Bacillus megaterium; biopolymerer; polyhydroxialkanoater; polyhydroxibutyrat;

  Sammanfattning : Plastproduktionen och användningen av plast ökar varje år i hela världen och detta är ett av världens största problem. Plaster är ett svårnedbrytbart ämne och processen kan ta hundratals år. Detta leder i sin tur till att plastackumuleringen orsakar skadlig påverkan på klimat, miljö och människor. LÄS MER

 2. 2. Possibilities of three Swedish wild grown macroalgae : a study of three wild grown macroalgae in Swedish water,Saccharina latissima, Ulva lactuca and Palmaria palmata, andthe potential of uses in aspect of nutrition

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Lisa Andersson; [2021]
  Nyckelord :Macroalgae; Ulva lactuca; Saccharina latissima; Palmaria palmata;

  Sammanfattning : Macroalgae are an important energy source in several parts of the world and the popularity of algae has increased because of the specific properties. Due to the good gelling properties of macroalgae, algae derived products such as alginates can be used as additives commonly used as stabilizers in several food items. LÄS MER

 3. 3. Green and Global: Internationalization of eco-innovated Born Global firms : Case Study of biocomposite plastic industry

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Muhammad Ardi Kurniadi; Hamid Mohamed; [2021]
  Nyckelord :Born Global; Effectuation; Internationalization; Bioplastic; Biocomposite; Sustainability; Eco-innovation;

  Sammanfattning : Sustainability and eco-innovation trends in business are increasingly diffused globally. The quest for sustainable materials to overcome the alarming global tendency of plastic ubiquity is one of the main reasons for such trends. LÄS MER

 4. 4. Banana by-products in Thailand - Exploring its feasibility as bioplastics feedstock for food packaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Ratchadetch Termpitipong; [2021]
  Nyckelord :Banana by-products; bio-based packaging; bioplastic; value chain; Thailand; feasibility; DEFT analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study aims to determine the operational feasibility of utilizing banana cultivation by-products as an alternative raw material in bioplastic production, replacing bio-based feedstock that is otherwise used as food in Thailand. By following the exploratory qualitative research approach, a combination of secondary sources of information together with interviews with the identified stakeholders involved in banana cultivation and bioplastic value chains were used in data collection process. LÄS MER

 5. 5. The Development Of Bio-Composite Films From Orange Waste : A Methodological And Evaluation Study Of Material Properties

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Samira Syed; [2021]
  Nyckelord :Orange waste; bio-composite films; biodegradable; glycerol; citric acid; ultrafine grinder film casting;

  Sammanfattning : Bioplastic research has become more diverse and different types of research on bioplastic production have been conducted from fruits and vegetable waste, for example, orange waste. The wastes that come from oranges contain more than just vitamins, it has soluble sugars, starch, hemicellulose, cellulose, and pectin. LÄS MER