Sökning: "Biopolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Biopolitik.

 1. 1. "Samhället måste försvaras" : en diskursanalys om fängelset och dess klientel i Sverige under 2000-2019

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Kellie Boberg; [2023]
  Nyckelord :fängelset; kriminalpolitik; biopolitik; samhälle; makt; diskurs; brott; straff;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide knowledge about how prison is being portrayed in the Swedish society through sources of power. It examines the discourse surrounding imprisonment during the first two decades of the 21st century, focusing on the societal narratives and power dynamics that shape the understanding and treatment of prison and its incarcerated individuals. LÄS MER

 2. 2. Att balansera mellan autenticitet och trygghet : En intervjustudie om autistiska transpersoners levda erfarenheter och perspektiv, och upplevelser av den svenska transvården

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Axel Danielsson; [2023]
  Nyckelord :Autism; biopolitik; intersektionalitet; kroppsfenomenologi; kritiska autismstudier; neuroqueer teori; transstudier;

  Sammanfattning : This study examines the perspectives and intersectional lived experiences of sevenparticipants who all identify as autistic trans people. This has been accomplished through seven semi-structured interviews, a theoretical framework of critical autistic and transperspectives, and prior research on experiences of Swedish trans healthcare and international research on autistic trans peoples experiences. LÄS MER

 3. 3. Suveränens syn på samverkan : En idéhistorisk studie av synen på samarbetet mellan privat och offentlig sektor inom svensk sinnesslövård år 1894 och 1943.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Rut Vinterkvist; [2023]
  Nyckelord :Social service state; Agamben; Agamben; Biopolitik; Sinnesslövård; Folkhemmet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Administrativ enkelhet eller transpersoners rättigheter? : En kritisk textanalys av statens hantering av folkbokföringssystemets tekniska begränsningar gällande registrering av kön och transpersoners behov av förändring

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mire Åsell; [2022]
  Nyckelord :Biopolitik; folkbokföring; personnummer; juridiskt kön; tekniska begränsningar; administrativt våld; transperson; ickebinär.;

  Sammanfattning : This study is an idea-critical analysis of the Swedish state´s proposed handling of trans citizens need of a correct gender marker in relation to the administrative barriers in the population registration regarding legal gender markers. In 1972 Sweden was the first country in the world to form a Gender Recognition Act. LÄS MER

 5. 5. "Så slipper du plufsmagen" : En kritisk diskursanalys om hur kvällstidningen Aftonbladet porträtterar övervikt och viktnedgång

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Tilda Wredberg; Alicia Forsström; [2022]
  Nyckelord :Aftonbladet; overweight; weight loss; obesity; stigma; ideal body; thin ideal; critical discourse analysis; appearance; newspaper articles; Aftonbladet; övervikt; viktnedgång; fetma; stigmatisering; kroppsideal; smalhetsideal; kritisk diskursanalys; utseende; tidningsartiklar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med hjälp av en kritisk diskursanalys (CDA) analysera hur svensk nyhetsmedia år 2020 konstruerar övervikt och viktnedgång samt hur maktstrukturer kommer till uttryck i samband med detta. Teorierna som används är representationsteorin, stigmatiseringsteorin och biopolitik. LÄS MER