Sökning: "Biopolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet Biopolitik.

 1. 1. Administrativ enkelhet eller transpersoners rättigheter? : En kritisk textanalys av statens hantering av folkbokföringssystemets tekniska begränsningar gällande registrering av kön och transpersoners behov av förändring

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mire Åsell; [2022]
  Nyckelord :Biopolitik; folkbokföring; personnummer; juridiskt kön; tekniska begränsningar; administrativt våld; transperson; ickebinär.;

  Sammanfattning : This study is an idea-critical analysis of the Swedish state´s proposed handling of trans citizens need of a correct gender marker in relation to the administrative barriers in the population registration regarding legal gender markers. In 1972 Sweden was the first country in the world to form a Gender Recognition Act. LÄS MER

 2. 2. "Så slipper du plufsmagen" : En kritisk diskursanalys om hur kvällstidningen Aftonbladet porträtterar övervikt och viktnedgång

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Tilda Wredberg; Alicia Forsström; [2022]
  Nyckelord :Aftonbladet; overweight; weight loss; obesity; stigma; ideal body; thin ideal; critical discourse analysis; appearance; newspaper articles; Aftonbladet; övervikt; viktnedgång; fetma; stigmatisering; kroppsideal; smalhetsideal; kritisk diskursanalys; utseende; tidningsartiklar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med hjälp av en kritisk diskursanalys (CDA) analysera hur svensk nyhetsmedia år 2020 konstruerar övervikt och viktnedgång samt hur maktstrukturer kommer till uttryck i samband med detta. Teorierna som används är representationsteorin, stigmatiseringsteorin och biopolitik. LÄS MER

 3. 3. En moral för folkets bästa : Sexualmoral, könssjukdomar och biopolitik i 1930-talets Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Tora Wachtmeister; [2022]
  Nyckelord :Sexualmoral; könssjukdomar; befolkningspolitik; biopolitik; sexuell kultur; Johan Almkvist;

  Sammanfattning : Sexualmoral var i början av 1900-talet ett viktigt skydd för spridningen av könssjukdomar. Johan Almkvist, en av Sveriges främsta venereologer, skrev böcker som behandlade sexualmoralen och hur den kan bekämpa könssjukdomar. Samtidigt började sociala problem att anses vara medicinska vilket bidrog till att läkarna fick en ny roll. LÄS MER

 4. 4. Blodspår i arkiven : Om integritet, personuppgifter och DNA-släktforskning i brottsutredningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Rebecka Petersson; Cecilia Persson; [2021]
  Nyckelord :Genetic genealogy; DNA genealogy; GDPR; Personal data; Integrity; Archival science; Information science; DNA-släktforskning; genetisk genealogi; GDPR; Brottsdatalagen; biopolitik; integritet; personuppgifter; arkivvetenskap; informationsvetenskap;

  Sammanfattning : In 2004 there was a double homicide in a Swedish town called Linköping, a small amount of DNA was found at the scene. Despite a largescale investigation, this murder would go unsolved for 16 years. LÄS MER

 5. 5. Sinnessjukhusen - ett redskap för välfärdsstaten? : En studie om S:t Olofs sjukhus i Visby 1935-1939

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Berggren; [2021]
  Nyckelord :Disciplinering; normer; biopolitik; sinnessjukvård; S:t Olofs sjukhus; Visby; Discipline; norms; biopolitics; mental health care; St. Olof s Hospital; Visby;

  Sammanfattning : The state´s responsibility for the health and well-being of the population was part of the development towards the welfare state. Government agencies at various levels were helpful in surveys and were also the state´s tool for enforcing social policy goals. LÄS MER