Sökning: "Biotech"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Biotech.

 1. 1. The emerging public investments in private companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oscar de Bourgh; Pamela Tannoury; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Klusterutveckling i Öresundsregionen - en analys av Medicon Valley utifrån ett livscykelperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Julia Kiraly Åkesson; [2019]
  Nyckelord :cluster; cluster life cycle; biotech; medicon valley; greater copenhagen; cluster policy.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Clusters have become a buzzword in the economic vocabulary. But what characterises a cluster? A superficial definition of the term cluster is companies operating, cooperating and competing within a joint industry. Research suggests that clusters will have an important role in creating growth in the future, but a cluster is seldom created overnight. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av sensitivitet och specificitet för Acro Biotech Multitest 15 vid drogscreening

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Madeleine Suba; Mattias Lundgren; [2019]
  Nyckelord :One-site testing; Cut-off value; Accuracy; Urine; Drugs; Snabbtest; Gränsvärde; Träffsäkerhet; Urin; Droger;

  Sammanfattning : Akut- och psykiatriska avdelningar på länssjukhuset Ryhov i Jönköping använder sig av snabbtest för drogscreening med varierande kvalitet under de tider då analysinstrumentet Konelab Prime 30i inte är bemannat. Syftet med studien var att utvärdera sensitivitet och specificitet hos Multitest 15 från tillverkaren Acro Biotech, och jämföra resultat från två olika avläsningstider. LÄS MER

 4. 4. BTPX 305 separator

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Sador Alemseged; Nooraldeen Saleem; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis analyzes BTPX 305, a biotech separator developed by Alfa Laval. It focuses on a problem found in the vertical drive where the machine's vibration absorber and damper take place. Today the machine is experiencing vibration above the normal levels, and the product that the machine usually separates is very sensitive to vibration. LÄS MER

 5. 5. Patenting Beer : An analysis of plant product patents with specific focus on the impact of those patents granted for beer grain plant mutations to Carlsberg and Heineken

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Imogen Liscoe; [2019]
  Nyckelord :Intellectual property; beer; patent; biotechnology; plant;

  Sammanfattning : This thesis examines the impact upon EPO interpretation of European plant patent law of the case Carlsberg and Heineken pertaining to the granting of patents for beer grain enzyme mutations. This analysis will look at current interpretation of the patentability of plant products dependant on the classification of their production process, as well as the extent of the scope of protection granted to these plant patents. LÄS MER