Sökning: "Bipolär sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden Bipolär sjukdom.

 1. 1. Upplevelser av att leva med bipolär sjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Helen Daniel Dires; Farhiyo Bashir Abdi; [2021]
  Nyckelord :Bipolar I disorder;  Bipolar II disorder;  Experiences;  Mental illness; Barker; Patient; Adults; Bipolär sjukdom typ 1; Bipolär sjukdom typ 2; Upplevelser; Psykisk ohälsa; Barker; Patient; Vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid bipolär sjukdom kan sinnestillståndet skifta mellan upprymt stämningsläge och svår depression. Sjukdomsbilden står i fokus och är grundläggande för att diagnostisera en individ med bipolär sjukdom. Behandling för bipolär sjukdom är framför allt farmakologisk men psykoterapi tillämpas vid behov. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av omvårdnadsåtgärder vid bipolär sjukdom - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johan Hallberg; Elias Einride; [2021]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom; omvårdnad; omvårdnadsåtgärder; sjuksköterska; upplevelse; hantering; återhämtning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion: Patienter med bipolär sjukdom upplever att andra som inte har sjukdomen har svårt att förstå deras svårigheter. Relationen mellan patient och sjuksköterska är avgörande för kvaliteten av omvårdnadsåtgärderna. Några av omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan utför uppskattas av patienten medan andra inte uppskattas. LÄS MER

 3. 3. Mitt i ett ständigt känslokaos : En litteraturstudie utifrån självbiografier om upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anton Ekendahl; Cindy Lach; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom tillhör kategorin psykiska sjukdomar och drabbar mellan 1-3 procent av befolkningen. Bipolaritet yttrar sig på olika sätt som antingen mani eller depression vilket innebär att individen ofta skiftar mellan olika känslolägen. LÄS MER

 4. 4. Att navigera sig fram i en vardag fylld med kontraster : En integrerad översikt om hur det är att vara anhörig till någon med en bipolär sjukdom

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad och medicinsk teknik

  Författare :Simon Exner; Gabriella Utsi; [2021]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom; anhörig; upplevelser; integrerad litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Background: Being close to someone with bipolar disorder can have a major impact on dailylife. It can be about the difficulties of meeting and dealing with the patient's mood withoutruining the relationship or having to take great responsibility to minimize the negativeconsequences that can come with this. LÄS MER

 5. 5. ”Hade jag inte haft den hade jag nog inte alls varit den jag är idag” : En kvalitativ studie om identitet hos människor med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rebecca Eklund; [2020]
  Nyckelord :Bipolar disorder; Identity; Bipolar disease; Mental health; Bipolär sjukdom; Identitet; Diagnos; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur bipolär sjukdom kan påverka en människas identitet. Tidigare forskning har föreslagit  att människor med bipolär sjukdom kan ha svårt att identifiera vem de verkligen är och att de kan ha en mindre utvecklad identitet. I denna kvalitativa studie genomfördes tio djupintervjuer som sedan kodades. LÄS MER