Sökning: "Bircan"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Bircan.

 1. 1. Ämnesspecifika begrepp och deras förekomst i läroböcker : En jämförelse mellan läroböcker i kemi för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Gamze Bircan; [2020]
  Nyckelord :subject-specific concepts; chemistry; content analysis;

  Sammanfattning : The aim with this essay is to analyze subject-specific concepts in three textbooks for chemistry for the chapter air. The study will examine how these subject-specific concepts are distributed and how they are represented. The representations used are analogy and metaphor, example, relation and nothing used. LÄS MER

 2. 2. Skatterättsligt företrädaransvar : En särställning för staten?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Aylin Bircan; Caroline Björkegren; [2017]
  Nyckelord :Skatterättsligt företrädaransvar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Aktiv dämpning av en skotarhytt

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :BIRCAN UZUNOGLU; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skogsindustrin har en viktig roll inom den svenska ekonomin genom att skapa många jobbtillfällen samt att den gör Sverige till en av världens största exportörer av träprodukter. För att behålla den här positionen på en tuff marknad tvingas företagen att kontinuerligt förbättra sin produktivitet. LÄS MER

 4. 4. Individanpassad information till patienter med typ 2 diabetes : En litteraturstudie om patienters erfarenheter av information från sjukvården

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Morayma Herrera De Leon; Metin Bircan; [2013]
  Nyckelord :Diabetes type 2; Information; Self-care; Patient experience; Need; Consultation; Satisfaction; Diabetes mellitus; Information needs; Perceived support; Support; Provision; Diabetes typ 2; Information; Självhjälp; Patientupplevelse; Erfarenheter; Upplevt stöd; Konsultation; Tillfredställelse; Informationsbehov; Behov; Tillhandahållande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av de stora folksjukdomarna i västvärlden och numer även i utvecklingsländerna. Då patienterna är i behov av korrekt information för att lära sig att hantera och leva med sjukdomen är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap om hur patienterna upplever information från vården. LÄS MER