Sökning: "Birger Mård"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Birger Mård.

 1. 1. Þenna och tiden : Ett bidrag till frågan om den regionala variationen hos fornöstnordiska sā(ʀ)si

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Birger Mård; [2021]
  Nyckelord :runologi; dialektologi; språkhistoria; runkronologi; fornöstnordiska; pronomen;

  Sammanfattning : Det fornöstnordiska demonstrativa pronomenet sā(ʀ)si uppvisar en stor formmässig variation i det vikingatida runmaterialet, något som tidigare forskning har funnit bero på dialektala skillnader i de nordiska fornspråken. Dessa undersökningar har dock till stor del förbisett det välkända dialektologiska problemet med s.k. LÄS MER

 2. 2. Fornsvenska kroppsdelsrelaterade binamn : En kvantitativ undersökning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Birger Mård; [2020]
  Nyckelord :namnforskning; socioonomastik; fornsvenska; binamn; namnbärare; kroppsdelar.;

  Sammanfattning : Tidigare studier av fornsvenska binamn har för det mesta utgått från ett brett material innehål-lande binamn från alla sorters ord- och namnsemantiska kategorier. I denna undersökning har jag valt att studera en särskild kategori av binamn: de kroppsdelsrelaterade. LÄS MER

 3. 3. Betydelseutvecklingen hos några svenska ord för känslor, från fornsvensk tid till idag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Birger Mård; [2019]
  Nyckelord :svenska; semantik; semantisk förändring; språkhistoria; lingvistik;

  Sammanfattning : Människors ständiga språkliga aktivitet leder i många fall till att de ord vi använder sakta men säkert får nya betydelser – en process vi kallar semantisk förändring. Genom att applicera vetenskapliga teorier om semantisk förändring tillsammans med konsultering i historiska ordböcker är det möjligt att få större insikt i ords historia och de förändringar som kan ha påverkat dem. LÄS MER

 4. 4. Substantivböjningen i medeltida svenska runinskrifter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Birger Mård; [2018]
  Nyckelord :substantiv; grammatik; runinskrifter; fornsvenska; språkhistoria;

  Sammanfattning : Under den medeltida perioden ristas runinskrifter på en mängd olika föremål, från korta meddelanden på ben och pinnar till klotter på kyrkväggar och uppmaningar till bön på gravstenar. På senare tid har dessa inskrifter med rätta uppmärksammats som en av våra viktigaste källor till det fornsvenska språket. LÄS MER