Sökning: "Birgitta Abrahamsson FMT"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Birgitta Abrahamsson FMT.

 1. 1. Funktionsinriktad Musikterapi i grundsärskolan - En intervjustudie om beprövad erfarenhet genom samverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Birgitta Abrahamsson; [2017]
  Nyckelord :beprövad erfarenhet; fmt-metoden; funktionsnedsättning; grundsärskola; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Abrahamsson, Birgitta (2016) Funktionsinriktad Musikterapi i grundsärskolan - en intervjustudie om beprövad erfarenhet genom samverkan (Functionally Oriented Music Therapy in An interview study about proven experience and joint work). Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö Högskola. LÄS MER

 2. 2. Genom kroppen förändras tanken : FMT-metodens möjligheter att påverka i mentalt förändringsarbete

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Birgitta Abrahamsson; [2010]
  Nyckelord :FMT-metoden; Funktionsinriktad musikterapi; mentalt förändringsarbete;

  Sammanfattning : I detta examensarbete beskriver jag FMT-metoden, samt ger en kortare fördjupning i musikterapins historia. Arbetet innehåller också en kort presentation av nervsystemet och dess beslutsfattande delar. LÄS MER