Sökning: "Birgitta Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Birgitta Andersson.

 1. 1. Vik för vik – Mot en friskare Östersjökust med fokus på Strandstuviken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Isak Nyborg; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication is a serious problem that is affecting the Baltic Sea and its streams connecting to it. It brings a negative impact on the biodiversity, the streams recreational value, sport fishing and also the overall ground water quality. LÄS MER

 2. 2. Förskolans ansvar när barn far illa : -En kvantitativ studie om förskolepersonalens erfarenheter och attityder rörande orosanmälningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Mikaela Andersson; Birgitta Appelquist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”En måste dö för folket för att icke hela folket skulle förgås” : Syndabocksmotivet i Birgitta Trotzigs verk En berättelse från kusten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Elena Andersson; [2016]
  Nyckelord :En berättelse från kusten; René Girard; syndabock; försoning; litteratur;

  Sammanfattning : This essay aims to examine the scapegoat motif in Birgitta Trotzig's novel En berättelse från kusten (1961). The important part is to study how the scapegoat motif is portrayed in the novel, how the plot leads to persecution and final sacrifice and how it is related to the novel as a whole. LÄS MER

 4. 4. "Jag vill inte göra allt det där som kvinnor måste" : Det kvinnliga medborgarskapets och författarskapets livslinje i Birgitta Stenbergs Kärlek i Europa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Krantz; [2013]
  Nyckelord :Birgitta Stenberg; Kärlek i Europa; Queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har dels varit att undersöka Kärlek i Europa utifrån frågan om kvinnligt medborgarskap förstått som en normerande livslinje. De karaktärer som Birgitta bebodde världen med i Stockholm har studerats som exempel på hur det kvinnliga medborgarskapets livslinje etableras som den väg Birgitta förväntas vandra. LÄS MER

 5. 5. Recensionernas retorik : Om könsroller i kulturjournalistiken

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Elvis Sofia Andersson; [2013]
  Nyckelord :literary criticism; poetry; gender studies; cultural journalism; cultural studies; literary history; Birgitta Lillpers; Bruno K. Öijer; sociology of literature; new criticism; thematic criticism; Litteraturkritik; recensioner; kulturjournalistik; genus; poesi; Birgitta Lillpers; Bruno K Öijer;

  Sammanfattning : At the centre of this study lies the question if normative gender thinking affects the way poetry gets reviewed and how the reviews are written, this in relation to both the gender of the reviewer and the poet. The study crosses three academic fields; gender studies, poetry and journalism, and is based on the cultural studies theory of media affecting and even creating the world around it. LÄS MER