Sökning: "Birgitta Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Birgitta Hansson.

 1. 1. ”Denna ska ja ge till mina mamma o pappa”- En kvalitativ observationsstudie av barns skapande och tillägnande av sina teckningar till en nära person

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Birgitta Hansson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; anknytningsteori; anknytning; inre arbetsmodeller; intermediärt område; övergångsfenomen; övergångsobjekt; ge gåvor gift giving; tillägna; barns bildskapande;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ observationsstudie som vittnar om att ritandet och tillägnandet av sina teckningar spelar roll för barnen på olika sätt. Syftet är därför att undersöka vilken betydelse tillägnandet av barns teckningar till någon nära person har, för barn i 3-5 års ålder under fri lek på en förskola, samt hur man kan se tillägnandet som en del av anknytningsprocessen och i förhållande till begreppen intermediärt område och övergångsobjekt. LÄS MER

 2. 2. L?apprentissage par l?exprience esthtique : Utilisez-vous l?audio-visuel, la musique et le thtre dans l?enseignement du franais ?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Birgitta Nilsson; [2018]
  Nyckelord :didactique; FLE; langue étrangère; français; esthétique; musique; danse; théâtre; vidéo; apprentissage; didaktik; språkdidaktik; franska; musik; dans; teater; video; estetiska lärprocesser;

  Sammanfattning : With the implementation of the 2011 guidance documents (Lgr11), the aesthetic perspective was strengthened in the Swedish secondary school, according to Marie-Louise Hansson Stenhammar (2015: 60). The purpose of this thesis is to examine whether there are differences in the extent to which some teachers use learning through aesthetic experience, and to identify possible advantages and obstacles in this respect. LÄS MER

 3. 3. Att aldrig släppa taget : Distriktssköterskans erfarenhet av att ge stöd till patienter med typ 2 diabetes och allvarlig psykisk ohälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Birgitta Gustafsson; Malin Hansson; [2016]
  Nyckelord :Diabetes type 2; health; lifestyle change; serious mental illness; support;

  Sammanfattning : Background Type 2 diabetes mellitus (T2DM) and serious mental illness involves major public health problems in the world. People with severe mental illness have an increased risk of metabolic abnormalities and obesity, leading to an increased incidence for T2DM. LÄS MER

 4. 4. Barns upplevelser av att bevittna våld i hemmet : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå; Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå

  Författare :Alexandra Strömdahl; Birgitta Hansson; [2014]
  Nyckelord :Adolescents; Children; Domestic Violence; Intimate Partner Violence and Life Experiences.;

  Sammanfattning : Background:It is estimated that one in ten children witness domestic violence. It is of importance that children grow up in a safe environment. When they grow up with domestic violence they can lose very important skills which can be hard to gain back. Children respond to domestic violence in different ways depending on their age. LÄS MER

 5. 5. Hur skapas barns könsidentitet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anneli Hansson; Birgitta Larsson; [2009]
  Nyckelord :könsidentitet; norm; isärhållande; habitus; kapital; fält; klass; etnicitet;

  Sammanfattning : Vår undersökning handlar om hur barns könsidentitet skapas i klass- och etnicitetsperspektiven. Vårt syfte är att jämföra två förskolor i skilda stadsdelar för att se om det finns skillnader/likheter i hur barns könsidentitet skapas. Vår urvalsgrupp är femåringar på respektive förskola. LÄS MER