Sökning: "Birgitta Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Birgitta Johansson.

 1. 1. Narnia - Häxan och Lejonet – En adaptionsstudie från bok till film

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; Anna Rosander; [2020]
  Nyckelord :Karaktärer; miljö; tema; adaption; komparativ metod; Narnia Häxan och Lejonet; fantasy; narrativ analys; filmatisering;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar C.S. Lewis bok Narnia - Häxan och Lejonet (1950), översatt av Birgitta Hammar (1959 publicerad av bokförlaget Bonnier Carlsen (2016) och Andrew Adamssons film med samma namn (2005). LÄS MER

 2. 2. Hur fungerar Birgitta och Noel i en arbetsgrupp? : - En kvalitativ uppsats om samspel, konflikter och utveckling hos grupper med olika generationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Astrid Ernstsson; Simon Rissler; Oliver Johansson; [2019]
  Nyckelord :Grupper; arbetsgrupper; gruppdynamik; grupputveckling; konflikthantering; generationer; baby boomers; generation X; generation Y; generation Z och multigenerationella grupper;

  Sammanfattning : Det finns en hel del genomgående forskning kring hur arbetsgrupper fungerar. Angående fenomenet generationer finns det även relativt mycket forskning, dock är den forskningen främst ifrån USA. Går vi vidare till hur olika generationer fungerar i arbetsgrupp, speciellt i en svensk kontext, finner vi däremot en kunskapslucka. LÄS MER

 3. 3. Screening för metabolt syndrom hos neuroleptikabehandlade personer med psykosdiagnos - personals erfarenheter : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jörgen Ninn; Lars-Göran Johansson; Birgitta Tingberg; [2013]
  Nyckelord :screening; metabolt syndrom; neuroleptika; psykos; vårdrelation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: I Sverige finns 30 000 – 40 000 personer med psykosdiagnos. Dessa är en utsatt grupp avseende metabola riskfaktorer, dels utifrån konsekvenser av sjukdomen, men också med anledning av den antipsykotiska medicineringen. LÄS MER

 4. 4. Föräldraskap, kön och manlighet i relation till politiskt ledarskap. : En diskursanalys av svensk tidningsmedias presentation av Gustav Fridolin och Birgitta Ohlsson.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Linda Asplund; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras konstruktionen av bilden som ges i svensk tidningsmedias presentation av två svenska politiker vad gäller föräldraskap, kön och manlighet i relation till det politiska ledarskapet. För att genomföra studien bygger uppsatsen på teorier och tidigare forskning inom CSM- kritiska studier på män, inklusive teorier från svenska forskare såsom Klinth och Klinth & Johansson inom forskning om föräldraförsäkringen och män. LÄS MER

 5. 5. Google – Trendigaste gågatan på nätet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Stefan Szczepanski; Johan Johansson; Johan Bolin; [2011]
  Nyckelord :sällanköpshandeln på internet; google; google analytics; ppc; sem; seo; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Google – Trendigaste gågatan på nätet? - Vikten av att exponeras på Internet via sökmotormarknadsföring Seminariedatum: 3 juni, 2010 Ämne/kurs: SMKK01 Examensarbete kandidatnivå, 15 hp Författare: Johan Bolin, Johan Johansson, Stefan Szczepanski Handledare: Birgitta Olsson, Eva Åström Nyckelord: Sällanköpshandeln på Internet, Google, Google Analytics, PPC, SEM, SEO Syfte: Syftet är att få en djupare förståelse för hur viktigt det är för e-handlare i sällanköpshandeln att lägga ner tid och pengar på sökmotormarknadsföring för att öka antalet besökare till sin hemsida. Metod: Med hjälp av en kvalitativ och kvantitativ metod har ett fallstudieföretag undersökts för att få en djupare förståelse i vikten av sökmotormarknadsföring. LÄS MER