Sökning: "Birgitta Kvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Birgitta Kvist.

 1. 1. ”Ty då trädde en kvist fram från vilket den blomma skulle komma som kungar och profeter längtat efter” : Heliga Birgittas Mariologi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jenny Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Mariologi; Heliga Birgitta; Uppenbarelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur bemöter jag dig? : -lärares syn på vuxenundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Matematik och matematisk statistik

  Författare :Kerstin Esberg; Birgitta Kvist; [2006]
  Nyckelord :Grundläggande vuxenutbildning; andragogik; livslångt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka lärares undervisning och bemötande av vuxenstuderande. En av frågorna gällde eventuella skillnader i undervisning och upplevd yrkesroll vid jämförelse av vuxenutbildningen med grundskolan. LÄS MER