Sökning: "Birgitta Nordlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Birgitta Nordlund.

  1. 1. Rida i harmoni : en studie om hur ryttare lyckas praktisera sin teori

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

    Författare :Birgitta Nordlund; [2010]
    Nyckelord :ridning; djupinlärning; skapande processer; reflektion; kritiskt tänkande; praktisk kunskap;

    Sammanfattning :  Nordlund B (2010) Rida i harmoni. En studie om hur ryttare lyckas praktisera sin teori. C-uppsats i pedagogik. Högskolan i Gävle. LÄS MER