Sökning: "Birgitta Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Birgitta Olsson.

 1. 1. Mäklarstudenternas val - En empirisk studie om vad som utgör en attraktiv arbetsgivare i mäklarbranschen utifrån studenters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :David Söderholm; Jens Svensson; [2018]
  Nyckelord :attraktiv arbetsgivare; employer branding; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Mäklarstudenternas val – En empirisk studie om vad som utgör en attraktiv arbetsgivare i mäklarbranschen utifrån studenters perspektiv. Nivå: C-uppsats för kandidatexamen i Fastighetsvetenskap vid Malmö Universitet. LÄS MER

 2. 2. The carnival: king of sand, king of nothing at all/ Karnevalen: kung av sand, kung av ingenting alls

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Nizze Olsson; Sara Eleonora Månsson; [2016]
  Nyckelord :Anda; Bemötande; Dialogiskt deltagande; Grotesk estetik; Karnevalisk lek; Karnevaliska aspekter; Lek; Makt; Skratt; Skämt; Øksnes;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att synliggöra de karnevaliska aspekterna som yttrar sig i barns lekar på förskolan samt den syn som personalen har på dessa aspekter. I dagens förskola upplevs de karnevaliska aspekterna som störande. LÄS MER

 3. 3. Handledningens betydelse för sjuksköterskor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Birgitta Haraldsson; Annica Olsson-Holten; [2016]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; emotionell stress; handledning; litteraturöversikt; sjuksköterska; välmående;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Intern Kommunikation - En studie av den interna kommunikationen på Consulting AB inför, under ochefter en organisatorisk förändring

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Markus Wallström; Frida Källgren; Johan Olsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Intern Kommunikation - En studie av den interna kommunikationen på Consulting AB inför, under och efter en organisatorisk förändringDatum: 2013-05-29Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hpInstitution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST), Mälardalens Högskola, VästeråsFörfattare: Frida Källgren, Johan Olsson och Markus WallströmTitel: Intern Kommunikation - En studie av den interna kommunikationen på Consulting AB inför, under och efter en organisatorisk förändringHandledare: Birgitta SchwartzSidor: 38Bilagor: 2Nyckelord: Kommunikation, Intern kommunikation, Förändringsprocess, organisatorisk förändring, Ledarskap, KommunikationskanalerProblemformulering: Hur kommunicerade Consulting AB internt inför och under förändringen till kontorslandskap? Hur har den interna kommunikationen på Consulting AB förändrats till följd av den organisatoriska förändringen? Hur skulle den interna kommunikationen inför och under förändringsprocessen kunnat göras bättre?Syfte: Syftet är att undersöka den interna kommunikationen på Consulting AB inför och under deras förändring till kontorslandskap, huruvida den interna kommunikationen förändrats till följd av förändringen samt om den hade kunnat genomföras på ett bättre sätt.Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie med abduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Ett smartare retail - en studie i hur smartphonen som shoppingverktyg har bidragit till ett förändrat köpbeteende och servicemöte i butiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Andreas Nilsson; Johanna Westerdahl Svensson; Yichu Chung; [2012]
  Nyckelord :smartphone; innovationer; köbeteende; köprocessen; självservice; multi- channel; omni-channel; omni-access; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Dags fo¨r ett smartare retail – En studie i hur den smartphoneanva¨ndande kunden bemo¨ts av butiken. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen fo¨r Service Management. Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 Hp, VT2012. Seminariedatum: 29 maj 2012. LÄS MER