Sökning: "Birgitta Pleil"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Birgitta Pleil.

 1. 1. Patienters upplevelser av att leva med pankreascancer och behovet av stöd från sjuksköterskan

  Magister-uppsats,

  Författare :Birgitta Pleil; Anna Sandberg; [2021-03-03]
  Nyckelord :Pankreascancer; omvårdnad; patientupplevelse; stöd; sjuksköterska; palliativ vård;

  Sammanfattning : Background: Patients who suffer from pancreatic cancer are often in great need of care and attention already when they get their diagnosis. The disease has a poor prognosis with a short expected survival. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av att ge cytostatikabehandling till patienter i ett palliativt skede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Birgitta Pleil; Anna Taivaloja; [2018]
  Nyckelord :cytostatika; palliativ vård; livets slutskede; dilemma; erfarenheter; upplevelser; sjuksköterska-patientrelation;

  Sammanfattning : Patienter som drabbas av cancer behandlas ofta med cytostatika, vilket kan ge biverkningar som påverkar patientens livskvalitet negativt. Sjuksköterskan har en nyckelroll när det gäller att observera och se förändringar av patientens allmäntillstånd. LÄS MER